fbpx

Spółka ltd – czy przysługuje mi zwrot podatku, jeśli nie osiągam kwot wolnych?

utworzone przez Q&A (pytania i odpowiedzi)

Chciałam się tylko upewnić, czy dobrze rozumiem. Jestem osobą fizyczną w UK zatrudnioną na etacie. Kwota wolna od podatku w UK to £12,500, a National Insurance (NI) £8,632. Jeżeli zarobię w sumie £40,000 i składki oraz podatki będą płacone, to czy mogę ubiegać się o zwrot podatku i NI do wysokości kwot wolnych?

Podatek dochodowy Personal Tax jest naliczany od kwoty powyżej 12,500 GBP rocznie (1,041 GBP miesięcznie). Przychody osiągnięte do tej kwoty nie są w ogóle objęte podatkiem dochodowym.

To, czy będziesz mogła wystąpić o zwrot podatku, zależy od wysokości Twoich miesięcznych wynagrodzeń oraz od tego, czy, oraz jakie w danym roku podatkowym były płacone podatki i składki. Nie znamy dokładnie Twojej obecnej sytuacji, ale po zakończeniu roku podatkowego ostatecznie wykaże to deklaracja podatkowa Self Assessment.

Przykładowo:

Każdego miesiąca masz regularne przychody w kwocie 800 GBP. Jednak jednego miesiąca Twoja pensja była wyższa i wynosiła 1,500 GBP.
Jeżeli Twoje składki i podatki są odprowadzane miesięcznie, to:

 1. dla wynagrodzenia 800 GBP od kwoty 81 GBP (800 GBP – 719 GBP) – zostaną naliczone składki NI (każdego miesiąca) w kwocie 20.90 GBP (w sumie 20.90 x 11 miesięcy)
 2. dla wynagrodzenia 800 GBP nie zostanie naliczony podatek dochodowy, ponieważ nie została przekroczona miesięczna kwota wolna, tj. 1,041 GBP
 3. dla wynagrodzenia 1,500 GBP od kwoty 781 GBP (1,500 GBP – 719 GBP) – zostanie naliczona składka NI w kwocie 201.50 GBP
 4. dla wynagrodzenia 1,500 GBP od kwoty 459 GBP (1,500 GBP – 1,041 GBP) – zostanie naliczony podatek dochodowy w kwocie 91.80 GBP

Łączna kwota wynagrodzenia: 10,300 GBP
Łączna kwota pobranych i odprowadzonych składek NI: 431.40 GBP
Łączna kwota pobranego i odprowadzonego podatku dochodowego: 91.80 GBP

Po podsumowaniu roku podatkowego w deklaracji Self Assessment widzimy, że:
Kwota składek NI powinna wynieść: 430.34 GBP (10,300 GBP – 8,632 GBP), a zatem jest niewielka nadpłata w kwocie 1.00 GBP.

Kwota podatku dochodowego powinna wynieść 0 GBP, ponieważ w ciągu roku nie została przekroczona kwota wolna 12,500; w takiej sytuacji otrzymasz z HMRC zwrot nadpłaconego podatku 91.80  GBP.

Jako dyrektor spółki ltd masz także możliwość naliczania i opłacania składek i podatków nie miesięcznie, ale po przekroczeniu limitów rocznych (kumulatywnie). W takiej sytuacji dla powyższego przykładu podatek dochodowy w ogóle nie zostanie naliczony, ponieważ nie zostanie przekroczona roczna kwota wolna od podatku. Składki NI natomiast będą naliczane po przekroczeniu rocznej kwoty wolnej od składek, tj. kwoty 8,632 GBP.

W podanym przeze mnie przykładzie nadpłata składek NI jest znikoma. Jednak w sytuacji, kiedy nadpłata jest wyższa, można wnioskować o jej zwrot, jednak jest to możliwe jedynie w przypadku osób, które posiadają NIN.

 

close

Prowadzisz spółkę Ltd?

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzić na podatku.

 • angle-double-right
  Poznaj 23 najważniejsze koszty uzyskania przychodu w spółce ltd.
 • angle-double-right
  Ponad 30 stron niezwykle wartościowej wiedzy!
 • angle-double-right
  Otrzymuj również praktyczne porady, artykuły i najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia spółki ltd.

Wypenij formularz i pobierz Poradnik