fbpx

Dywidendy w spółce ltd

utworzone przez Podatki, Spółki Limited - Podstawy

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem spółki ltd, jednym ze sposobów ‘wyciągnięcia’ pieniędzy ze spółki są dywidendy. I nie ma tu oczywiście żadnego negatywnego wydźwięku w słowie ‘wyciąganie’, jako że brytyjskie urzędy tak określają proces wypłacania sobie pieniędzy ze swojej spółki ltd. Dywidendy mogą być też świetną opcją optymalizacyjną w kontekście podatków i przysługujących Ci ulg i kwot wolnych od podatku.

Zanim jednak przejdziemy do zasad wypłacania sobie dywidend ze spółki limited oraz związanych z tym obowiązków sprawozdawczo-podatkowych porozmawiajmy o podstawach.

 

Udziałowcy a dyrektorzy spółki ltd

Zacznijmy od podstaw, które dla niektórych osób mogą być czasami mylące, jeżeli chodzi o strukturę samej spółki limited. Spółka ltd jest spółką kapitałową i jej struktura jest zupełnie inna, niż jednoosobowej działalności gospodarczej (self-employed) czy też różnego rodzaju spółek partnerskich.

To, że spółka jest ‘limited’ (ograniczona), nie oznacza, że posiada jakieś szczególne ograniczenia w stosunku do innych form działalności w zakresie prowadzenia biznesu czy osiągania sukcesu. Chodzi tu o ograniczoną odpowiedzialność właścicieli (udziałowców/wspólników) takiej spółki za jej zobowiązania do wysokości wkładu/kapitału.

Jeżeli kapitał spółki ltd wynosi £100 to właściciele są odpowiedzialni do wysokości £100.

Odpowiednikiem brytyjskiej spółki limited w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tą różnicą, że w spółce ltd odpowiedzialność jest rzeczywiście ograniczona, a majątek chroniony.

UWAGA nie oznacza to, że jeżeli będąc właścicielem spółki ltd czy też dyrektorem popełnisz przestępstwo, to nie będziesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jeżeli jesteś jedynym właścicielem/udziałowcem spółki limited to posiadasz 100% udziałów, a tym samym masz prawo do 100% dywidend. Jeżeli w spółce jest kilku wspólników/udziałowców/właścicieli, to będziesz miał częściowe prawo do dywidend, adekwatnie do części posiadanych udziałów – procentowo (np. 20% czy 70%). W sporadycznych przypadkach możesz posiadać udziały bez prawa do dywidend.

Bardzo często zdarza się, że właściciel spółki ltd jest również jej dyrektorem, czyli osobą odpowiedzialną w ogólnym rozumieniu za działalność spółki i nią zarządzająca (w Wielkiej Brytanii jest to dozwolone i w przeciwieństwie do polskich spółek z o.o. nie jest traktowane za jednoosobową działalność gospodarczą i obciążone z urzędu obowiązkiem płacenia przez Ciebie składek ZUS).

Nie oznacza to jednak, że tak musi być. Nawet jeżeli jesteś jedynym udziałowcem spółki ltd, nie musisz być jednocześnie jej dyrektorem. Możesz zwyczajnie kogoś na tym stanowisku zatrudnić.

Dyrektor to ktoś, kto zarządza spółka ltd, a udziałowiec to właściciel lub współwłaściciel biznesu.

To bardzo istotna kwestia i rozróżnienie tych dwóch osób pozwala w łatwy sposób zrozumieć kolejne zagadnienie:

 

Komu przysługują dywidendy w spółce ltd?

Niektórzy przedsiębiorcy będący zarówno udziałowcami, jak i dyrektorami spółki ltd sądzą, że jako dyrektorzy otrzymują zarówno wynagrodzenie, jak i dywidendy.

Nie jest to jednak prawdą, takie błędne rozumowanie może wynikać z tego, że w swojej spółce ltd pełnisz dwie różne funkcje jednocześnie – dyrektora i udziałowca. Różnica jest jednak istotna i ma dla Ciebie znaczenie nie tylko z punktu widzenia, kiedy pieniądze możesz ze swojej spółki wyciągnąć, ale również w kontekście planowania podatkowego jak zrobić to najkorzystniej.

Jeżeli zarządzasz swoją spółką ltd jako dyrektor, możesz otrzymywać za to wynagrodzenie w postaci pensji dyrektorskiej, nie masz jednak prawa do dywidendy.

Natomiast jako udziałowiec/właściciel/wspólnik spółki ltd masz prawo tylko do dywidendy, która wypłacana jest z czystego zysku i zazwyczaj po zakończeniu roku finansowego. Nie możesz natomiast wypłacać pensji.

Dozwolone jest wypłacenie zaliczek na dywidendy w ciągu roku finansowego, jednak wymagane jest dostosowanie się do konkretnych przepisów w tym zakresie.

 

Czym są dywidendy?

Dywidendy są wypłacaną sobie przez udziałowców spółki ltd kwotą środków z wygenerowanego przez spółkę czystego zysku. Czysty zysk oznacza tutaj zysk po opodatkowaniu.

Przykładowo:

Na koniec roku finansowego Twoja spółka wygenerowała zysk do opodatkowania w wysokości £100,000. Po zapłaceniu przez spółkę podatku korporacyjnego w wysokości 19% pozostaje w spółce £81,000 czystego zysku.

Jeżeli wypłacisz sobie ze spółki czysty zysk jako udziałowiec, to taka wypłata będzie nazywana dywidendą.

 

Jak wypłacane są dywidendy w spółce ltd?

Jako udziałowiec możesz podjąć uchwałę co zrobić z czystym zyskiem wygenerowanym przez spółkę ltd. Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem, to oczywiście taką decyzję podejmujesz sam, jednak jeżeli w spółce jest kilku wspólników, taka decyzja powinna zostać podjęta wspólnie.

Co możesz zatem zrobić z czystym zyskiem? Jest kilka opcji:

 • Możesz pozostawić zysk w spółce na dalsze działania operacyjne lub inwestycje.
 • Wypłacić w całości sobie i pozostałym wspólnikom w postaci dywidendy.
 • Część środków wypłacić dywidendą, a resztę pozostawić w spółce.

I są to świetne opcje, które pozwalają na dodatkowe działania związane z planowaniem podatkowym.

W dalszej części artykułu znajdziesz również przykłady, które dla uproszczenia i łatwiejszego zobrazowania, nie uwzględniają kwot wolnych od podatków oraz kwot wolnych od podatków od dywidend.

 

Wypłaty dywidend i konsekwencje podatkowe dla udziałowców spółek ltd 

Jeżeli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii w podstawowym progu podatkowym może okazać się, że po wypłacie dywidend przekroczysz £50,000 przychodu w ciągu roku (bez uwzględnienia kwot wolnych od podatku) i cześć Twojej dywidendy zostanie opodatkowania niekorzystną wyższą stawką podatku od dywidend.

Przykładowo:

Powiedzmy, że w ciągu roku podatkowego Twoje osobiste przychody to £30,000. W uproszczeniu, jeżeli wypłaciłbyś sobie jako udziałowiec w całości przykładowe £85,000 dywidendy, to od razu wpadłbyś w wysoki próg podatkowy, gdyż £30,000 + £85,000 = £115,000.

W takiej sytuacji duża część Twojej dywidendy (£65,000) znajdzie się w wyższym progu podatkowym i zostanie objęta podatkiem w wysokości aż 32.5% zamiast podstawowym w wysokości 7,5%!!

Dlatego opcja wypłaty tylko części dywidendy będzie w wielu przypadkach dużo korzystniejsza, o ile możesz sobie pozwolić na pozostawienie pieniędzy w spółce.

Przykładowo:

Załóżmy, że Twoje osobiste przychody to £30,000, a w spółce na koniec roku finansowego jest nasze przykładowe £85,000 czystego zysku.

Możesz wypłacić sobie £20,000, a 65,000£ pozostawić w spółce ltd na jej dalszy rozwój i inwestycje. Dywidenda podniesie Twoje roczne przychody do £50,000 (£30,000 + £20,000). Mając na uwadze, że nie przekroczyłeś £50,000 wciąż pozostaniesz na podstawowym progu podatkowym. A zatem Twoja dywidenda będzie całości opodatkowana stawką 7,5%. Oczywiście przysługuje Ci jeszcze dodatkowo kwota wolna od podatku od dywidend, o czym w dalszej części artykułu.

Jest to oczywiście sytuacja idealna, kiedy taką decyzję możesz podjąć sam. Nie zawsze jednak będzie to możliwe. Dlaczego?

Zazwyczaj dywidendy dystrybuowane są w wartościach odpowiadającym procentowym udziałom wspólników w kapitale spółki.

Jeżeli w spółce ltd jest dwóch wspólników i każdy z nich posiada 50% udziałów, to wartość wypłacanej dywidendy jest dzielona po połowie.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wspólnik posiada udziały bez prawa do dywidend. Wtedy dywidenda rozdzielana jest w równych częściach tylko pomiędzy wspólników posiadających prawa do dywidend.

 

Większa liczb wspólników spółki ltd i zagrożenia

Mając na uwadze powyższe może okazać się, że wypłata dywidend powinna być częścią dużo bardziej szczegółowego planowania podatkowego. Jego brak może kosztować Cię bardzo słono.

Przykładowo:

 • W spółce limited po zakończeniu roku podatkowego pozostało £120,000 czystego zysku.
 • Spółka posiada 3 wspólników, którzy mają prawo do dywidend w równej części.
 • Twoje osobiste przychody z pracy w ciągu roku to £40,000

Oczywistym w takiej sytuacji wydaje się, że nie powinieneś wypłacać sobie więcej niż £10,000, co w kontekście 3 wspólników daje £30,000 wypłacone w dywidendach, a £90,000 pozostawione w spółce ltd na jej dalszy rozwój i inwestycje.

Co, jednak jeżeli pozostali 2 wspólnicy przegłosują wypłatę całości czystego zysku? W takiej sytuacji nie masz możliwości odmowy i otrzymasz £40,000 w dywidendzie. Konsekwencją będzie to, że Twoje osobiste roczne przychody wzrosną do £80,000, a co za tym idzie opodatkowanie większości Twojej dywidendy wysoką stawką podatkową o wartości 32,5%.

Nie znaczy to oczywiście, że za każdym razem powinieneś wypłacać sobie kwotę nieprzekraczająca podstawowego progu podatkowego. To Twoja decyzja, jeśli chcesz wypłacić wyższą dywidendę i zapłacić wyższe podatki. Istotne jest jednak to, że w takiej sytuacji nie masz pełnej kontroli nad wysokością wypłacanej dywidendy, co może prowadzić również do nieporozumień i pogorszenia relacji z innymi wspólnikami.

A oto jeszcze bardziej kontrowersyjna sytuacja w Twojej spółce ltd, gdzie Twoim problemem będą nie tylko wysokie podatki.

Przykładowo:

Prowadzisz spółkę ltd ze swoim dobrym wspólnikiem, z którym znacie się od lat. Po zakończeniu roku finansowego pozostaje w spółce czysty zysk, którego wyłata, wpłynęłaby negatywnie na wysokość opodatkowania Twojej dywidendy i chciałbyś pozostawić większość pieniądze w spółce.

Ponieważ znacie się ze wspólnikiem od dawna, zakładasz, że nie będzie naciskał Cię na wypłatę dywidendy w kwocie wyższej, niż jest to podatkowo dla Ciebie korzystne. Jednak podczas spotkania dowiadujesz się od wspólnika, że jego ojciec miał wypadek samochodowy. Niezbędna jest operacja i wypłata całej dywidendy… Pomożesz wspólnikowi, biorąc na siebie wysokie podatki, czy odmówisz pomocy?

Oczywiście nikt nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji, dlatego tak istotne jest planowanie podatkowe, jeżeli chodzi o Twoje osobiste finanse. I o ile istnieją na to skuteczne sposoby, to bardzo często udziałowcy zaczynają myśleć o tym zbyt późno, kiedy księgowy nic już nie może doradzić. Nie warto czekać.

 

Kwota wolna od podatku od dywidend oraz opodatkowanie

W Wielkiej Brytanii obowiązuje kwota wolna od podatku od dywidend w wysokości £2,000 w ciągu roku podatkowego (2019/2020). Oznacza to, że w ciągu roku podatkowego możesz wypłacić sobie £2,000 i nie zapłacisz od tego żadnego podatku.

Wszystkie dywidendy powyżej £2,000 opodatkowane są w zależności od progu podatkowego.

Przykładowo:

Jeżeli wypłacasz sobie £2,000 dywidend w ciągu roku.

 • Podatek – £0

Jeżeli wypłacasz sobie £5,000 dywidend w ciągu roku. Podatek będzie płacony od £3,000 (£5,000 – kwota wolna £2,000).

 • W podstawowym progu podatkowym będzie to 7,5% podatku.
 • Od części dywidendy w wyższym progu podatkowym będzie to 32,5% podatku.
 • A od części w dodatkowym progu podatkowym 38.1% podatku.

Aktualne progi podatkowe i kwoty wolne od podatku znajdziesz na stronie HMRC >>

 

Przykład praktyczny

Powyższe przykłady obrazowały, w jaki sposób wypłata dywidend w spółce ltd może wpłynąć na zwiększenie płaconych podatków i nie uwzględniały kwot wolnych od podatków i dywidend.

Czas zatem, aby przedstawić przykład z uwzględnieniem rzeczywistych wartości i kwot podatku dochodowego do zapłaty w roku podatkowym 2019/2020.

Złóżmy zatem, że jesteś jedynym udziałowcem i jedynym dyrektorem spółki ltd.

W ciągu roku uzyskujesz całkowity przychód w wysokości £58,632, z czego:

 • Twoja pensja dyrektorska w ciągu roku wynosi £8,632 (kwota wolna od NI 2019/2020),
 • a wysokość wypłaconych sobie dywidend £50,000.

W roku 2019/2020 kwota wolna od podatku dla osoby fizycznej będącej rezydentem Wielkiej Brytanii wynosi £12,500, a kwota wolna od dywidend £2,000.

Wysokość należnych podatków będzie wynosiła:

Pierwsze £8,632 (pensja) – mieści się w kwocie wolnej od podatków
Podatek do zapłaty: £0

Kolejne £3,868 (dywidenda) – mieści się w kwocie wolnej od podatków
Podatek do zapłaty: £0

W tym momencie wykorzystałeś kwotę wolną od podatku £12,500.

Kolejne £2,000 (dywidenda) – mieści się w kwocie wolnej od dywidend
Podatek do zapłaty: £0

W tym momencie wykorzystałeś kwotę wolną od dywidend £2,000

Kolejne £35,500 (dywidenda) – podstawowy próg podatkowy, stawka 7,5%
Podatek do zapłaty: £2,662.50

W tym momencie przekroczyłeś podstawowy próg podatkowy £50,000 i wskoczyłeś na wyższy próg podatkowy.

Kolejne £8,632 – wyższy próg podatkowy, stawka 32,5%
Podatek do zapłaty: £2,805.40

W sumie podatków do zapłacenia w HMRC: £5,467.90

 

Uwagi dla nierezydentów

Jeżeli nie jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, nie będziesz mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatków od dywidend w wysokości £2,000 w ciągu roku, a wszystkie uzyskane dywidendy z brytyjskich spółek ltd musisz opodatkować w kraju swojej rezydencji.

Przykładowo, jeżeli mieszkasz w Polsce i tam posiadasz nieograniczony obowiązek podatkowy, to wszystkie swoje dywidendy powinieneś opodatkować w Polsce, jak również wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Raportowanie i dokumentowanie dywidend

Jeżeli wypłacasz sobie do £2,000 w dywidendach w ciągu roku nie musisz informować o tym fakcie HMRC.

Jezeli wypłacasz sobie do £10,000 w dywidendach w ciągu roku powinieneś skontaktować się z HMRC lub wykazać kwoty w zeznaniu podatkowym Self Assessment.

Jeżeli wypłacasz sobie ponad £10,000 w dywidendach w ciągu roku powinieneś wykazać kwoty w Self Assessment. Jeżeli nie składałeś wcześniej Self Assessment powinieneś się zarejestrować w HMRC.

Każda dywidenda powinna być zatwierdzona podczas spotkania udziałowców wraz ze sporządzeniem protokołu. Każdy z udziałowców, który otrzymał dywidendę, powinien otrzymać również voucher dywidendy, a jego kopia powinna być przechowywana w dokumentacji spółki.

 

close

Prowadzisz spółkę Ltd?

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzić na podatku.

 • angle-double-right
  Poznaj 23 najważniejsze koszty uzyskania przychodu w spółce ltd.
 • angle-double-right
  Ponad 30 stron niezwykle wartościowej wiedzy!
 • angle-double-right
  Otrzymuj również praktyczne porady, artykuły i najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia spółki ltd.

Wypenij formularz i pobierz Poradnik