fbpx

Jak otworzyć spółkę ltd w UK

utworzone przez Spółki Limited - Podstawy

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić swoją działalność w formie spółki limited (odpowiednika polskiej spółki z o.o.), to powinieneś wiedzieć jak taką spółkę otworzyć. To nie znaczy, że musisz przechodzić przez ten proces sam.

Możesz skorzystać z porady profesjonalistów, którzy kompleksowo pomogą Ci przygotować dokumentacją i otworzyć Twoją działalność nawet w kilka godzin. Bez fizycznej obecności w Wielkiej Brytanii, czy kosztownych wizyt u notariusza oraz w KRS, tak jak to się odbywa w Polsce.

Czyli krótko mówiąc, jeżeli masz pomysł na działalność i zdecydujesz się realizować ją w ramach brytyjskiej spółki ltd, to możesz ją rozpocząć w zasadzie w ciągu kilku godzin. Korzyści prowadzenia działalności jako spółka limited jest wiele, o czym możesz przeczytać w artykule dlaczego warto założyć spółkę limited w UK.

Pomimo, że istnieje wiele firm mogących pomóc Ci w założeniu spółki limited, to warto wiedzieć z czym to się wiąże w szczególności, jeżeli nigdy nie prowadziłeś swojej działalności w takiej formie (np. polska spółka z o.o.).

Prowadzenie działalności jako spółka limited:

 • tworzy rozdzielność pomiędzy samą spółką, a osobami które tę spółkę prowadzą,
 • tworzy rozdzielność finansów pomiędzy spółką, a Twoimi prywatnymi finansami,
 • tworzy możliwość zatrzymania wygenerowanych zysków po zapłaceniu podatków.

Jest to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie pod wieloma innymi względami, o czym możesz przeczytać w artykule korzyści prowadzenia spółki limited.

 

Co należy zrobić aby otworzyć spółkę limited?

Aby założyć spółkę limited sektora prywatnego, będziesz musiał zarejestrować ją w Companies House (odpowiednik polskiego KRS) co nazywa się inkorporacją (incorporation).

Aby to zrobić potrzebne będą:

 • nazwa spółki,
 • adres pod jakim zostanie zarejestrowana,
 • dane dyrektora (co najmniej jeden dyrektor),
 • szczegóły na temat udziałów spółki,
 • szczegóły na temat udziałów (ich ilość, wartość, podział),
 • dane udziałowców (spółka powinna posiadać co najmniej jednego udziałowca; właścicielem udziałów może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna),
 • tak zwany SIC code – czyli numer identyfikujący rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności (odpowiednik polskiego EGD).

Dodatkowo potrzebne będą:

 • zgoda udziałowców na założenie spółki oraz zasady funkcjonowania (tak zwane memorandum and articles of association) – jest to odpowiednik umowy założycielskiej spółki z o.o.,
 • informacje na temat osób posiadających znaczną kontrolę w firmie (Person of Significant Control) – bedą to m.in. osoby posiadające więcej niż 25% udziałów lub prawa głosu.

 

Nazwa firmy

Zakładając spółkę musisz wybrać nazwę dla swojego biznesu.

Nazwa ta musi być unikalna – nie może być taka sama, jak nazwa którejkolwiek z aktywnych firm zarejestrowanych w Companies House. Jeżeli Twoja nazwa będzie zbyt podobna do istniejącej już nazwy innej firmy, jej właściciele mogą złożyć skargę. W takim przypadku będziesz zobowiązany do zmiany nazwy swojej firmy.

Nazwa spółki musi kończyć się słowem ‘Limited’ lub ‘Ltd’. Możesz również uwzględnić odpowiednik walijski ‘Cyfyngedig’ lub ‘Cyf’, jeżeli rejestrujesz firmę w Walii.

Dostępność nazwy spółki możesz sprawdzić na stronie Companies House: https://beta.companieshouse.gov.uk/company-name-availability

 

Unikalność i czym są ‘takie same’ nazwy firm

Nazwa Twojej firmy może zostać uznana za taką samą jak istniejąca już nazwa firmy, jeżeli jedynymi elementami odróżniającymi ją są:

 • znaki interpunkcyjne,
 • znaki specjalne takie jak np. znak ‘plus’ (+),
 • słowa lub znaki, które wyglądają podobnie lub mają podobne znaczenie do już istniejących nazw,
 • słowo lub znak powszechny stosowany w nazwach firm w UK.

Przykładowo:

‘Hands UK Ltd’ oraz ‘Hand’s UK ltd’ są takie same jak ‘Hands Ltd’

Jedynym wyjątkiem kiedy możesz zarejestrować firmę pod taką samą nazwą jest sytuacja w której:

Twoja firma jest częścią tej samej grupy jako spółka limited lub spółka partnerska (LLP).

 

Unikalność i czym są ‘zbyt podobne’ nazwy firm

Podobnie, jak w przypadku takich samych nazw, możesz zostać wezwany do zmiany nazwy firmy, jeżeli ktoś zgłosi fakt, że wybrałeś nazwę zbyt podobną do jego firmy, pod którą była zarejestrowana wcześniej.

Przykładowo:

‘Easy Electrics For You Ltd’ jest nazwą zbyt podobną do ‘EZ Elecrix 4U Ltd’ ze względu na bardzo podobny sposób ich wypowiadania.

 

Inne zasady

Nazwa Twojej firmy nie może być również obraźliwa.

Nie może również zawierać ‘wrażliwych’ słów, ani zwrotów lub w jakikolwiek sposób sugerować powiązania z rządem czy władzami lokalnymi, o ile nie masz oczywiście na to pozwolenia.

Przykładowo:

Aby korzystać w nazwie firmy ze słowa ‘Acredited’ (akredytowana) musisz mieć zgodę departamentu Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS).

Pod tym linkiem znajdziesz również jakie są słowa i znaki niedozwolone w nazwach firm.

 

‘Trading as’ czyli spółka ‘handlująca jako’

Możesz handlować i prowadzić sprzedaż pod inną nazwą, niż zarejestrowałeś swoją spółkę (‘company name’). Nazywa się to wtedy ‘business name’.

Nazwa biznesu ‘business name’ nie może:

 • być taka sama jak istniejący znak towarowy,
 • zawierać ‘limited’, ‘ltd’, ‘limited partnership’, ‘LLP’, ‘public limited company’ ani ‘plc’,
 • zawierać słów ani wyrażeń ‘wrażliwych’, jeżeli nie masz na to zgody.

Jeżeli chcesz, aby Twoja nazwa biznesu ‘business name’  nie była wykorzystywana przez innych, musisz zarejestrować ją jako trade mark.

 

Obowiązki związane z prezentowaniem nazwy firmy

Ten artykuł zawiera informacje jakie są obowiązki związane z prezentowaniem nazwy swojej firmy.

 

Kiedy nie musisz używać w nazwie ‘limited’ lub ‘ltd’.

Nie musisz używać w nazwie firmy słów ‘limited’ ani ‘ltd’, jeżeli Twoja firma jest jako działalność charytatywna lub posiada odpowiedzialność ograniczoną gwarancjami, a dodatkowo w ‘articles of assosiations’ (umowie spółki) uwzględnione są zapisy o tym, że firma:

 • promuje lub reguluje handel, sztukę, naukę, edukacje, religię, działalność charytatywna lub inny zawód,
 • nie może płacić swoim udziałowcom np. w postaci dywidend,
 • zobowiązuje każdego udziałowca do wspierania aktywów spółki w trackie likwidacji przez cały czas, kiedy są udziałowcami oraz przez rok czasu po zaprzestaniu obejmowania udziałów.

 

Adres firmy 

Adres rejestracyjny jest to adres, pod którym widnieje Twoja spółka. Na adres rejestracyjny spółki (registered address) jest przesyłana oficjalna korespondencja związana z Twoją firmą np. listy z Companies House lub HMRC.

Adres musi być:

 • adresem fizycznym w Wielkiej Brytanii,
 • musi znajdować się w tym samym kraju, co została zarejestrowana spółka; przykładowo jeżeli spółka została zarejestrowana w Szkocji, to adres rejestracyjny musi znajdować się w Szkocji.

Możesz używać PO Box (skrzynki pocztowej), jednak i tak musisz posiadać fizyczny adres rejestracyjny.

Możesz zarejestrować swoją spółkę pod adresem domowym lub adresem osoby, która będzie zajmowała się Twoim podatkiem korporacyjnym (corporation tax).

Pamiętaj, że adres rejestracyjny Twojej spółki będzie oficjalnie dostępny w rejestrze Companies House.

 

Powoływanie dyrektorów i sekretarzy

W Twojej firmie musi być powołany co najmniej jeden dyrektor. Dyrektorzy są odpowiedzialni za prowadzenie firmy i nadzorowanie przygotowywania oraz składania rozliczeń i raportów w urzędach.

Dyrektorzy nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii. Dyrektor musi mieć ukończone 16 lat.

Imiona i nazwiska dyrektorów, rok urodzenia oraz kraj rezydencji są publiczne dostępne w rejestrze Companies House.

 

Sekretarze firmy

Spółki limited sektora prywatnego nie muszą już posiadać sekretarzy. Niektóre firmy korzystają jednak z możliwości posiadania sekretarzy, aby mogli oni wykonywać część obowiązków dyrektorów.

Sekretarz firmy może być dyrektorem, ale nie może być:

 • audytorem firmy,
 • niespłaconym bankrutem – chyba, że posiadają zgodę sądu.

Restrykcje nałożone na bankrutów zazwyczaj wygasają w momencie, kiedy uwolnią się oni od długów (‘discharged’). Możesz sprawdzić, czy ktoś został uwolniony od długów w rejestrze Insolvency Register 

 

Udziały i udziałowcy

Większość spółek jest ograniczona udziałami. Oznacza to, że posiada udziałowców, będącymi właścicielami udziałów, a zarazem spółki. Przykładowo udziałowcy głosują i podejmują uchwały dotyczące zmian w sytuacji spółki.

Odpowiedzialność spółki limited jest również ograniczona do wysokości udziałów. Nie oznacza to, że nie ma konsekwencji za łamanie prawa przez dyrektorów, czy też działanie na szkodę spółki. Prawdą jednak jest, że odpowiedzialność w spółce limited jest rzeczywiście ograniczona, nie jak ma to miejsce w wielu przypadkach w spółce z o.o.

 

Podział i wartość udziałów

Spółka ograniczona udziałami musi posiadać co najmniej jednego udziałowca, który może ale oczywiście nie musi być dyrektorem. Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem, to posiadasz 100% udziałów spółki. Liczba udziałowców jest nieograniczona.

Cena jednego udziału może być dowolnej wartości i jest ustalana przez udziałowców. W momencie zakładania spółki określasz, czy udziały zostaną wpłacone, czy są jedynie deklarowane (nie musisz ich wpłacać do spółki). Udziałowcy muszą wpłacić swoje udziały w całości jeżeli firma ma zostać zamknięta. Możesz określić niską wartość jednego udziału np. £1, aby ograniczyć odpowiedzialność udziałowców do niewysokiej kwoty.

 

Określenie udziałów

W momencie rejestracji spółki będziesz musiał przedstawić informacje na temat udziałów, tak zwany ‘statement of capital’ – oświadczenie, które zawiera:

 • liczbę udziałów każdego typu oraz ich wartość – ‘share capital’,
 • imiona i adresy udziałowców określanych jako ‘members’ lub ‘subscribers’.

Przykładowo:

Jeżeli wartość jednego udziału wynosi £1, a spółka posiada wyemitowanych 500 udziałów, to w takim przypadku wartość wszystkich udziałów spółki (share capital) będzie wynosiła £500.

 

Uprawnienia udziałowców

W spółce powinno zostać określone jakie uprawnienia nabywają udziałowcy posiadający określony rodzaj udziałów. Taka informacja jest zwana ‘prescribed particulars’ i musi zawierać:

 • jak i procent dywidendy przysługuje udziałowcom,
 • czy mogą wymienić/wykupić udziały za pieniądze,
 • czy mogą głosować nad określonymi sprawami spółki,
 • ile głosów posiadają.

 

Memorandum and articles of association

Zakładając spółkę potrzebujesz dokument zwany ‘memorandum of association, który jest legalnym oświadczeniem wszystkich udziałowców potwierdzającym założenie spółki. Dokument ten nie może być zmieniony po zarejestrowaniu spółki.

Potrzebny będzie również dokument zwany ‘articles of association’ (umowa spółki) zawierający zasady prowadzenia firmy ustalone przez udziałowców, dyrektorów i sekretarzy.

 

I to w zasadzie wszytko co powinieneś wiedzieć na początek żeby otworzyć swoją firmę w UK. Co dalej? Możesz zarejestrowac swoją spółkę sam lub zlecić to profesjonalistom, którzy w ciagu kilku godzin pomogą Ci skompletować dokumenty, dopiąc wszytskie formalności i zarejestrować Twoją spółkę. Jeśli potrzebujesz porady lub kompleksowej pomocy w tym zakresie skontaktuj się z nami. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty tak aby proces otwarcia Twojej nowej spółki był latwy i przyjemny.

 

close

Prowadzisz spółkę Ltd?

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzić na podatku.

 • angle-double-right
  Poznaj 23 najważniejsze koszty uzyskania przychodu w spółce ltd.
 • angle-double-right
  Ponad 30 stron niezwykle wartościowej wiedzy!
 • angle-double-right
  Otrzymuj również praktyczne porady, artykuły i najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia spółki ltd.

Wypenij formularz i pobierz Poradnik