fbpx

Kwoty wolne od podatku w UK dla spółki czy dla osoby fizycznej?

utworzone przez Q&A (pytania i odpowiedzi)

Czy wysoka kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii tyczy się wypłat dyrektorskich czy samej spółki? Spora część firm oferujących set up’y ltd podaje do wiadomości zazwyczaj kwotę GBP 12 500 jako odpowiednik kwoty wolnej od podatku dla spółki ;). Celowe wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści…?  Nieładnie 🙁

 

Niestety wiele firm oferujących otwarcie spółki ltd w Wielkiej Brytanii celowo nie przedstawia wszystkich obowiązków związanych prowadzeniem działalnosci w UK lub manipuluje faktami. Zwyczajnie dlatego, że po przedstawieniu wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych (np. konieczność przylotu do UK, konto w UK, Self Assesment itp.), może okazać się, że dla niektórych osób będących nierezydentami nie będzie to opłacalne.

I o ile spółka w UK daje ogromną liczbę korzyści dla biznesu, to należy pamiętać, że wysoka kwota wolna od podatku dotyczy np. dyrektora czyli osoby fizycznej.

 

Osoby fizyczne

Dla osób fizycznych obowiązuje kwota wolna od podatku ‘personal allowance’. W każdym roku kwota ta jest inna. W roku podatkowym 2019/2020 wynosi ona £12,500 rocznie/ £1,041 miesięcznie, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. Oznacza to, że w obecnym roku podatkowym każda osoba fizyczna zapłaci podatek dochodowy (20%) dopiero po przekroczeniu dochodu £12,500 rocznie.

Czyli np. jeżeli zarobisz w tym roku podatkowym £14,000, to podatek dochodowy zapłacisz od kwoty £1,500: £1,500 x 20% = £300 podatku.

Stawka podatku dochodowego 20% dotyczy dochodów od £12,501 do £50,001.

Przy dochodach od £50,001-£150,000 podatek dochodowy wynosi 40%.

Po przekroczeniu w ciągu roku £150,000 dochodu podatek wyniesie 45%.

 

Należy pamiętać, że poza podatkiem dochodowym, Twoja pensja jest obciążana składkami NI (National Insurance). Są to Employee’s National Insurance (składki pracownika) oraz Employer’s National Insurance (składki pracodawcy).

Employee’s NI
wynosi 12% i jest liczona od kwoty powyżej tzw. Primary Threshold (PT). PT w obecnym roku wynosi £8,632 rocznie/ £719 miesięcznie.

Employer’s NI
wynosi 13.8% i jest liczona od kwoty powyżej tzw. Secondary Threshold (ST). ST w obecnym roku wynosi również £8,632 rocznie/ £719 miesięcznie.

Jeżeli jesteś dyrektorem ltd i pobierasz pensje, to Twoje wynagrodzenie, w tym ewentualne składki NI oraz podatek dochodowy naliczone od wynagrodzenia, są dla spółki kosztem uzyskania przychodu.

 

A jak to wygląda w przypadku spółki?

Dla zysków osiąganych przez spółkę ltd nie ma kwoty wolnej od podatku. Corporation Tax (podatek dochodowy od osób prawnych) jest trochę podobny do podatku dochodowego od osób fizycznych, ale różnica polega na tym, że firmy nie mają kwoty wolnej od podatku.

Podatek dochodowy jest naliczany od zysku, bez względu na jego wysokość i wynosi 19%.

Opodatkowaniu podatkiem Corporation Tax podlegają zyski osiągane z:

  • bieżącej działalności spółki,
  • inwestycji,
  • sprzedaży aktywów, za cenę wyższą niż koszt ich zakupu (grunty, nieruchomości, sprzęt, maszyny, akcje).

Spółka, która jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, płaci Corporation Tax od wszystkich zysków z Wielkiej Brytanii i zagranicy.

 

Przykład:

Załóżmy, że rok finansowy Twojej spółki pokrywa się z rokiem podatkowym i obejmuje okres od 06/04/2019 do 05/04/2020. W okresie tym spółka miała przychody ze sprzedaży na poziomie £8,632.

Nie poniosła również żadnych kosztów, poza wypłatą dla dyrektora, która wynosiła 8,632 rocznie. Ponieważ suma przychodów jest taka sama jak suma wszystkich kosztów, to finalnie zysk spółki wynosi £0 i w związku z tym nie ma należnego do zapłaty podatku dochodowego (Corporation Tax).

Ty oczywiście od otrzymanych wypłat również nie zapłacisz podatku, gdyż ich suma nie przekroczyła Twojej personalnej kwoty wolnej od podatku £12,500 (za rok 2019/2020).

Pensja dyrektorska nie jest również w tym przypadku obciążona składkami NI.

 

Rezydencja podatkowa i miejsce opodatkowania

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule, „Gdzie opodatkowana jest Twoja pensja dyrektorska ze spółki ltd” >>