fbpx

Jak naprawdę ‘no BREXIT deal’ mógłby wpłynąć na małe i średnie biznesy

utworzone przez Biznes i Marketing, Podatki

‘No BREXIT deal’ jest ostatnio niezwykle gorącym tematem i wiele osób pyta, z czym rzeczywiście wiąże się taka sytuacja.

Warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz w jaki sposób wpłynie to na prowadzenie biznesu przez brytyjskie firmy, jak również handel z nimi, było od samego początku wielką niewiadomą. I o ile zaraz po zainicjowaniu artykułu 50 podczas konferencji i spotkań, w których uczestniczyliśmy, nikt na takie pytanie odpowiedzieć nie potrafił, tak od pewnego czasu rząd Wielkiej Brytanii podaje konkretne informacje dotyczące możliwych scenariuszy.

Jednym z nich jest tak zwany ‘no BREXIT deal’, gdzie Unia Europejska stawiając niezwykle niekorzystne warunki i oczekiwania, nie będzie chciała dojść do porozumienia z Wielką Brytanią.

’No brexit deal’ to scenariusz wielce nieprawdopodobny i niekorzystny, co obie strony oficjalnie przyznają.

Bez względu na to rząd brytyjski (Departament do Spraw Wyjścia z Unii Europejskiej/ Department for Exiting European Union) regularnie obwieszcza, jak taka sytuacja potencjalnie wpłynie na różne obszary biznesu. Publikuje również poradniki dla przedsiębiorców i obywateli jak się przygotować.

Są to jedyne konkretne potencjalne zmiany w regulacjach, jeżeli porozumienie nie zostałoby zawarte. Wszystkie inne opinie i tak zwane informacje dla wtajemniczonych są jedynie domysłami, plotkami lub spekulacjami, którymi nie warto zwracać sobie głowy.

Aktualnie ‘Department for Exiting European Union’ opublikował już 25 z planowanych 84 obwieszczeń technicznych, mówiących o następstwach wyjścia z Unii Europejskiej i przygotowujących do ewentualnego scenariusza tzw. „no BREXIT deal”, w szczególności uwzględniając obszary takie jak:

 • import i ekport ,
 • pieniądze i podatki,
 • rolnictwo,
 • prawo w miejscu pracy.

Jak zatem patrzeć na te potencjalne zmiany z perspektywy małego biznesu?

Pamiętaj, że wszystko, o czym piszemy w tym artykule, dotyczy scenariusza uznanego za wielce nieprawdopodobny, czyli ‘no BREXIT deal’. Czy tak się nie stanie powinniśmy dowiedzieć się do 29 marca 2019 r.

Jednak jeżeli tak by się nie stało w określonym terminie, Unia Europejska i UK nie będą posiadały porozumienia dotyczącego podatków, ceł i przepływu towarów oraz ludzi. UK nie stanie się również automatycznie częścią EFTA (European Free Trade Association) czy też EEA (European Economic Area) jak np. Norwegia.

Techniczne obwieszczenia rządu brytyjskiego przedstawiają zamierzenia do uproszczenia codziennych aktywności i handlu w przypadku scenariusza ‘no BREXIT deal’. I o ile przedsiębiorcy powinni zapoznać się i mieć na uwadze treść obwieszczeń, tak wprowadzanie jakichkolwiek zmian przed terminem zakończenia negocjacji byłoby zdecydowanie zbyt pochopne.

 

Import i eksport tak jak obecnie z krajami spoza UE

Koszty importu i eksportu w zakresie administracyjnym mogłyby wzrosnąć i odczułyby to przede wszystkim małe biznesy, które nigdy nie miały doświadczenia w eksporcie/imporcie z krajami spoza Unii Europejskiej. Mogłaby pojawić się konieczność wprowadzenia nowych procesów i procedur, dopełnienia formalności czy zwiększenia kosztów administracyjnych.

W zasadzie sprawa jest bardzo prosta, gdyż handel z krajami UE wyglądałby podobnie do tego, jak wygląda teraz, chociażby ze Stanami Zjednoczonymi:

 • Potrzebne byłyby deklaracje importu/eksportu zarówno po stronie firm brytyjskich, jak i tych z UE.
 • Niektóre produkty wymagałyby oddzielnych deklaracji bezpieczeństwa, np. potwierdzeń, że produktu spełniają regulacje rynku brytyjskiego (import do UK), jak i Unii Europejskiej (eksport do EU).
 • Mogłyby pojawić się opłaty celne, chociaż możliwe byłoby wykorzystanie obecnych regulacji opóźniających lub zwalniających z niestandardowych opłat celnych. Zastosowano by zasady Światowej Organizacji Handlu WTO (World Trade Organisation), jeżeli nie uzgodniono by bardziej preferencyjnych warunków. Oznaczałoby to, że cła byłyby identyczne jak w przypadku tych stosowanych dla krajów WTO.
 • Klasyfikacja produktów nie zostałaby od razu zmieniona w stosunku do aktualnej.
 • Jeżeli obecnie importujesz lub eksportujesz towary poza UE to zwyczjnie mógłbyś zastosować te same procedury dla krajów UE w przypadku ‘no BREXIT deal’. 

Numer EORI

Jeżeli natomiast nigdy nie zajmowałeś się importem/eksportem towarów poza Unią Europejską możliwe, że musiałbyś zarejestrować się w systemie EORI celem uzyskania numeru EORI (Economic Operator Registration Number).

Rząd zapewnia, że nie musisz tego robić, dopóki nie będzie dostępnych więcej informacji związanych z negocjacjami. Jednak można się spodziewać, że w przypadku scenariusza ‘no BREXIT deal’ liczba aplikacji może być ogromna, a uzyskanie numeru opóźnione dlatego warto kontrolować sytuację i uzyskać ten numer wcześniej, jeżeli importujesz/eksportujesz w obrębie UE.

Jeżeli potrzebujesz numer EORI skontaktuj się z nami, pomożemy z rejestracją >>.

 

Import i eksport

Po wyjściu UK z Unii Europejskiej, przy założeniu scenariusza ‘no BREXIT deal’, transakcje pomiędzy UK a innymi krajami Unii, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa lub nabycie towarów stałyby się automatycznie importem, lub eksportem. Wymagałoby to zmiany umów między firmami oraz międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży (INCOTERMS).

Firmy, które handlują towarami poza granicami UK oraz Unii Europejskiej, a po zmianach nie chciałyby wykonywać wszelkich prac administracyjnych, mogłyby zatrudnić zewnętrznego agenta (agent celny, spedytor, logistyk etc.), który dopilnowałby niezbędnych formalności.

Firmy miałyby również możliwość skorzystania z oprogramowania HMRC w celu zautomatyzowania niektórych dodatkowych procedur. Mogłoby to być szczególnie użyteczne, jeśli chodzi o wykorzystanie procedur celnych.

Firmy musiałby również wiedzieć, jak w odpowiedni sposób klasyfikować i wyceniać swoje towary podczas wypełniania dokumentacji importowej, eksportowej i celnej. Towary musiałyby zostać poprawnie zakodowane zgodnie z kodeksami Światowej Organizacji Celnej. Pojawiłby się zatem kolejny etap administracyjny, który obecnie nie jest konieczny.

System przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych (EMCS) nie kontrolowałby wstrzymanych towarów z przemieszczeń między UE a Wielką Brytanią, chociaż nadal byłby używany w Wielkiej Brytanii w przypadku wyrobów akcyzowych zwolnionych z cła.

 

Importowanie towarów  po Brexicie

Przy poszczególnych dostawach importowych, firmy musiałby upewniać się, że ich kurier wysłał deklaracje podsumowująca wejście towaru na rynek brytyjski, oraz że ich agent złożył deklarację importową. Oczywiście importowane niezwolnione z VAT towary byłyby objęte podatkiem VAT w stawce ustalonej przez Wielką Brytanię. Natomiast towary zwolnione z cła musiałyby być ewidencjonowane i raportowane w systemie przemieszczania towarów (EMCS).

 

Eksportowanie towarów po Brexicie

Przy eksporcie towarów do krajów UE konieczne byłoby złożenie odpowiednich deklaracji eksportowych i uzyskanie zezwolenia na to, aby towar mógł opuścić teren UK. Podobnie, jak w przypadku importu, przemieszczanie się towarów akcyzowych z magazynu w UK do miejsca docelowego w kraju UE musiałoby być rejestrowane przez EMCS. Odbiorcy w EU musieliby dopełnić również odpowiednich formalności importowych i dokonać odpowiednich opłat celnych zgodnie z taryfą CCT.

 

Zmiany w VAT 

Lokalne przepisy dotyczące VAT nie uległyby zmianie, natomiast w przypadku importu i eksportu miałyby zastosowanie nowe regulacje.

 

Import

W przypadku importu towarów pojawiłby się uproszczony system rozliczania VAT polegający na raportowaniu VAT przy rozliczeniach biznesu w HMRC zamiast płacenia VAT w ramach procedur celnych. Mogłyby pojawić się również związane z tym zmiany w sposobie raportowania VAT w HMRC.

 

Paczki wysyłane do UK

W tym obszarze mógłby pojawić się obowiązek zapłaty VAT w przypadku produktów, które nie są zwolnione lub objęte 0% stawką VAT.

Firmy z UE wysyłające do UK paczki o wartości do £135 mogłyby naliczać VAT w punkcie sprzedaży i odprowadzać podatek w UK poprzez specjalny system. Niezbędna byłaby oczywiście rejestracja w HMRC i raportowanie oraz rozliczanie naliczonego i pobranego podatku VAT. W przypadku paczek powyżej £135 odbiorcy płaciliby VAT w identyczny sposób, jak przy imporcie towarów spoza UE.

 

Distance selling

Distance selling threshold, czyli limit sprzedaży na odległość, przestałby obowiązywać firmy brytyjskie, a towary sprzedawane do konsumentów w UE nie byłyby obciążone podatkiem VAT.

Dodatkowo w przypadku sprzedaży do biznesów w UE nie byłoby konieczne wypełnianie tak zwanego EC Sales List, a jedynie ewidencjonowanie towarów opuszczających UK.

Odbiorcy w UE natomiast traktowaliby dostawy z UK tak, jak import z wszystkich innych krajów spoza UE.

 

Usługi

Zasada dotycząca miejsca świadczenia usługi (place of supply) pozostałaby bez zmian.

Miejscem świadczenia usługi zawsze byłby kraj, w którym znajduje się kupujący. A zatem naliczane stawki VAT nadal byłyby należne w wysokości obowiązującej w kraju kupującego.

Firmy chcące korzystać z systemu MOSS (VAT Mini One Stop Shop) będą musiały zarejestrować się do VAT MOSS non-Union scheme.

W tym artykule – przeczytasz więcej na temat VAT MOSS i sprzedaży usług cyfrowych w Unii Europejskiej >>

 

Zwrot VAT

W przypadku braku porozumienia pomiędzy UK a UE, firmy mogłyby nadal korzystać z możliwości zwrotu VAT na zasadach, jak każdy inny kraj niebędący członkiem UE.

 

Jak przygotować swój biznes na ‘no BREXIT deal’?

Pomimo, iż scenariusz tak zwanego ‘no BREXIT deal’ i braku porozumienia na linii UK-EU jest bardzo mocno nieprawdopodobny, to przedsiębiorcy powinni być świadomi ewentualnych zmian w regulacjach. O kilku z nich mogłeś przeczytać w tym artykule.

Pamiętaj, że pomimo, iż brytyjski departament do spraw wyjścia z Unii Europejskiej przedstawia prawdopodobne zmiany na wypadek nie osiągnięcia porozumienia (‘no BREXIT deal’) nie oznacza, że tak właśnie się stanie. Niezasadne jest zatem straszenie przedsiębiorców ogromnymi komplikacjami czy utrudnieniami związanymi z mało prawdopodobnym scenariuszem.

Brytyjczycy jak zawsze praktykują edukacyjne podejście do wszystkich zagadnień związanych z wszelkimi zmianami w regulacjach mających wpływ na prowadzenie biznesu. Dlatego też pojawiają się wspomniane rządowe obwieszczenia, które mogą pomóc przygotować się przedsiębiorcom również na ewentualność braku porozumienia.

Jak widać np. firmy zajmujące się importem/eksportem towarów mogą rozważyć uzyskanie numeru EORI oraz poszukanie potencjalnych zewnętrznych agentów (agent celny, spedytor, logistyk etc.), jeżeli chcieliby outsourcować część obowiązków administracyjnych związanych z handlem z krajami UE.

I o ile podejmowanie drastycznych praktycznych zmian w sposobie prowadzonej działalności nie byłoby na ten moment zasadne, to świadomość i wiedza na temat potencjalnych możliwych zmian oraz obowiązków w przypadku ‘no BREXIT deal’ jest istotna.

Powinieneś zapoznać się z obwieszczeniami szczególnie w obszarach mających wpływ na prowadzoną przez Ciebie działalność. Analogicznie, jeżeli prowadzisz biznes z konkretnymi krajami członkowskimi UE, warto również zapoznać się z obwieszczeniami agencji rządowych tych właśnie krajów.

Niewarto jednak dać się zwariować, ani zastraszyć politycznymi przepychankami i manewrami, które nie raz będą jeszcze gorącym tematem w niemalże wszystkich mediach. Zamiast tego lepiej jest trzymać rękę na pulsie, śledzić oficjalne obwieszczenia rządowe i skupić swoją uwagę na rozwoju swojego biznesu – „business as usual”! 

Źródła:

Poradniki rządu brytyjskiego znajdziesz na tej stronie:
https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

Department for Exiting the European Union:
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

 

close

Prowadzisz spółkę Ltd?

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzić na podatku.

 • angle-double-right
  Poznaj 23 najważniejsze koszty uzyskania przychodu w spółce ltd.
 • angle-double-right
  Ponad 30 stron niezwykle wartościowej wiedzy!
 • angle-double-right
  Otrzymuj również praktyczne porady, artykuły i najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia spółki ltd.

Wypenij formularz i pobierz Poradnik