fbpx

Pożyczka dyrektorska w spółce ltd. Terminy spłaty, odsetki, należne podatki i składki.

utworzone przez Podatki, Spółki Limited - Podstawy

Prowadząc spółkę ltd, w wielu sytuacjach możesz chcieć pożyczyć pieniądze od swojej firmy lub tez wspomóc swój biznes dodatkowym zastrzykiem środków. W obu tych przypadkach będziemy mówili o pożyczce dyrektorskiej.

Pożyczki dyrektorskie podlegają określonym regulacjom, o których powinieneś wiedzieć, aby dobrze zarządzać finansami i uniknąć zbędnych podatków czy składek.

Często dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie spółki ltd, a wcześniej nie miały do czynienia z podobną formą działalności lub prowadziły działalność gospodarczą wykonywaną osobiście, może wydawać się to niezrozumiałe. Musisz jednak pamiętać, że pieniądze spółki są odseparowane od Twoich finansów prywatnych, jako że spółka posiada tak zwaną własną osobowość prawną, posiada swoje własne konta i płaci podatki.

W związku z tym zupełnie normalną jest sytuacja, kiedy Ty pożyczasz swoje prywatne pieniądze spółce ltd lub spółka Tobie. Ma to również zastosowanie w sytuacji, kiedy jesteś jedynym udziałowcem, a zarazem jedynym dyrektorem spółki.

Pożyczki dyrektorskie nie będą jednak występowały jedynie w sytuacji, kiedy Ty pożyczysz od spółki jednorazowo określoną kwotę lub na odwrót. Bardzo często, kiedy na koncie Twojej spółki pojawią się operacje niezwiązane z działalnością spółki, mogą one zostać potraktowane przez Twojego księgowego jako pożyczka dyrektorska.

 

Kiedy dyrektor pożycza pieniądze od spółki ltd

W praktyce oznacza to, że jeżeli z konta spółki wypłacasz pieniądze, które nie są:

 • Wydatkami/płatnościami związanymi bezpośrednio z Twoim biznesem,
 • Twoim wynagrodzeniem lub dywidendą,
 • zwrotem kwot(y), którą wcześniej wpłaciłeś i pożyczyłeś spółce,

to zostaną one potraktowane jako pożyczka dyrektorska udzielona Tobie przez spółkę ltd lub inaczej pożyczka, którą pobrałeś ze spółki.

Chodzi tu o Twoje prywatne wydatki pokryte z pieniędzy spółki oraz wypłaty środków ze spółki bezpośrednio na Twoją rzecz, dokonane zarówno w formie wypłat gotówkowych, jak i płatności kartą czy przelewów z konta spółki.

Istnieje wiele powodów, dla których może być konieczne zaciągnięcie pożyczki od firmy, na przykład pokrycie nagłego rachunku za naprawę samochodu lub nawet zapłacenie za wakacje.

Przykład 1:

 • Byłeś na zakupach w Tesco, kwota do zapłaty wynosiła £127. Niestety zapomniałeś zabrać swój portfel i nie miałeś przy sobie żadnych prywatnych pieniędzy ani kart, a jedynie kartę spółki.
 • Dokonałeś zatem płatności kartą firmową. Z konta spółki została pobrana kwota £127 i taka transakcja została odnotowana na wyciągu bankowym.
 • Ponieważ były to Twoje prywatne zakupy, zupełnie niezwiązane z działalnością spółki (nie mogą zostać uznane jako koszt w spółce), to kwota £127 zostanie uznana jako pożyczka dyrektorska pobrana przez Ciebie ze spółki.

 

Przykład 2:

 • Potrzebowałeś pilnie gotówki. Postanowiłeś skorzystać z karty firmowej i wypłaciłeś z bankomatu w gotówce £1,000 z konta spółki.
 • Ponieważ wypłata dotyczyła Twoich prywatnych wydatków, a nie spółki, to kwota £1,000 zostanie uznana jako pożyczka dyrektorska zaciągnięta przez Ciebie ze spółki.
 • Pieniądze pobrane ze spółki przez dyrektora w celach prywatnych nie są dochodem dyrektora i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie są również dla spółki kosztem.

 

Kiedy dyrektor pożycza pieniądze spółce ltd

Pożyczka dyrektorska to nie tylko dokonywane przez Ciebie wypłat pieniędzy ze spółki ltd w celach prywatnych, ale również dokładanie do biznesu Twoich osobistych środków. Może to być wpłata określonej kwoty bezpośrednio na konto spółki, które mają pomóc w jej rozwoju i realizacji dalszych działań.

Przykład 1:

 • Spółka potrzebuje dodatkowych środków na nową inwestycję, dlatego zdecydowałeś się pożyczyć jej £10,000. Wpłacasz je na konto spółki, co jest traktowane jako pożyczka dla spółki od dyrektora.
 • Pożyczka udzielona przez dyrektora spółce to również koszty/wydatki, jakie Ty jako dyrektor poniosłeś na rzecz spółki i zapłaciłeś za nie z prywatnych pieniędzy.

Aby uznać taki wydatek jako pożyczkę dyrektorską, musi on zarówno:

 • dotyczyć bezpośrednio spółki i realizowanej przez nią działalności jak i
 • być udokumentowany fakturą (wystawioną na spółkę) ewentualnie nieimiennym rachunkiem bądź paragonem. Taki dokument musi zostać dołączony do pozostałej dokumentacji spółki, niezbędnej do jej rozliczenia.

 

Przykład 2:

 • Chcesz zamówić nową dostawę towaru z Chin o wartości £5,000 dla Twojego sklepu eCommerce, ale na koncie Twojej spółki jest za mało środków.
 • Decydujesz zatem, że zapłacisz za tę dostawę kartą płatniczą powiązaną z Twoim prywatnym kontem osobistym.
 • Tym samym udzielasz spółce pożyczki dyrektorskiej w wysokości £ 5,000.

 

Na koniec roku finansowego twojej firmy, w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań, albo Ty jako dyrektor będziesz winien pieniądze Twojej firmie, albo firma będzie winna pieniądze Tobie.

 

Pożyczka dyrektorska, a podatki

W praktyce może powstać sytuacja, w której Ty jako dyrektor, jak i spółka ltd, będziecie zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu pożyczki dyrektorskiej.

Zobowiązania podatkowe, ale również i składkowe, będą zależały m.in. od tego, czy w ciągu roku podatkowego przekroczyłeś ustalone przez HMRC limity, czy też spłaciłeś pożyczkę w określonym terminie.

Oczywiście HMRC nie jest zadowolone z faktu udzielania sobie nieoprocentowanych pożyczek, które nie zostały spłacone, dlatego w takiej sytuacji powstają obowiązki lub można by nawet powiedzieć przysłowiowe ‘kary’ do zapłaty.

 

Dyrektor jest winny pieniądze spółce ltd – podatki

Jak pożyczka wpływa na obowiązki podatkowe dyrektora?

Jeżeli udzieliłeś sobie pożyczki dyrektorskiej ze spółki ltd, to HMRC obciąży Cię podatkiem od uzyskanych korzyści (benefit in kind), jeżeli Twoja pożyczka w ciągu roku podatkowego (nie chodzi o rok finansowy spółki) jest wyższa niż £10,000.

Benefit musi oczywiście być wykazany w Twoim dyrektorskim zeznaniu podatkowym Self-Assessment na formularzu P11D.

We wcześniejszych latach 2013-2014 kwota pożyczki, powyżej której HMRC traktował ją jako benefit in kind była niższa i wynosiła £ 5,000.

Pamiętaj, że Twój rok podatkowy w Angli kończy się 5 kwietnia i jest to zupełnie inny okres, niż rok finansowy Twojej spółki ltd.

Uzyskana przez Ciebie korzyść (benefit) jest liczona na podstawie wysokości odsetek, które potencjalnie zapłaciłbyś, korzystając z pożyczki udzielonej przez firmę zewnętrzną. HMRC korzysta ze swoich uśrednionych stawek oprocentowania, które możesz znaleźć na tej stronie >>

Dodatkowo Twoja spółka będzie musiała zapłacić składki National Insurance w wysokości 13.8% od wartości uzyskanej korzyści.

Przykładowo:

 • W roku podatkowym 2017/2018 zaciągnąłeś pożyczki na kwotę £20,000 (wyższą niż £10,000). Oficjalna uśredniona stawka oprocentowania pożyczki dla tego roku stosowana przez HMRC to 2.5%
 • Jeżeli z tytułu pożyczki płacisz spółce odsetki w wysokości 2.5% lub powyżej, to w takiej sytuacji nie powstaje ‘benefit in kind’ i nie będzie dodatkowych podatków ani składek do zapłacenia.
 • Jeżeli natomiast nie płacisz spółce odsetek to powstanie dla Ciebie korzyść do opodatkowania średnim oprocentowaniem w wysokości 2.5%.
 • Będziesz zatem obciążony podatkiem od uzyskanych korzyści w odsetkach od kwoty £20,000 w wysokości 2.5%
 • Czyli Ty zapłacisz £100 podatku (£20,000 x 2.5% = £500. £500 x 20% podatku dochodowego = £100), a Twoja spółka zapłaci składki NI.

Jeżeli natomiast w ciągu roku płaciłeś spółce odsetki, ale poniżej średniej stawki oprocentowania ustalonej przez HMRC, to wtedy zapłacisz benefit in kind przy uwzględnieniu powstałej różnicy pomiędzy stawką płaconych odsetek, a tą ustaloną w danym roku przez HMRC.

 

Jak pożyczka wpływa na obowiązki podatkowe spółki ltd?

HMRC nałoży na Twoją spółkę podatek w wysokości 32.5% za każdą udzieloną pożyczkę, która nie została spłacona w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku finansowego Twojej spółki ltd bądź do momentu złożenia rozliczenia za dany rok (np. jeżeli rozliczenie zostało złożone w terminie wcześniejszym niż 9 miesięcy od momentu zakończenia roku).

Podatek będzie nałożony na każdą niespłaconą w terminie pożyczkę, nawet jeżeli jej kwota jest niższa niż £10,000.

Przykładowo

 • Pożyczyłeś £10,000 od Twojej spółki, której rok finansowy kończy się 21 Stycznia 2019 r. Jednak w ciągu kolejnych 9 miesięcy nie spłaciłeś tej pożyczki.
 • W takim przypadku Twoja spółka ltd zapłaci £3,250 podatku (£10,000 x 32.5 %).

UWAGA Powinieneś unikać sytuacji, w której spłacasz pożyczkę i za chwilę zaciągasz ją ponownie, gdyż jest to ewidentna taktyka unikania zapłacenia podatków zwana przez HMRC bed & breakfasting. W takiej sytuacji HMRC i tak opodatkuje Twoją pożyczkę jako niespłaconą.

 

Spółka ltd jest winna pieniądze dyrektorowi – podatki

Twoja spółka ltd nie płaci podatków od pożyczonych jej przez Ciebie pieniędzy. Możesz również zwrócić sobie dowolną kwotę pożyczki w wybranym momencie bez konsekwencji podatkowych.

Natomiast jeżeli oprocentowujesz swoją pożyczkę i spółka płaci Ci z odsetki to:

 • odsetki są kosztem uzyskania przychodu dla spółki
 • odsetki są dla Ciebie przychodem i musisz je opodatkować oraz wykazać w swoim rocznym zeznaniu Self-Assessment.

 

Czy HMRC monitoruje pożyczki dyrektorskie w spółkach ltd?

Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że tak. W przeciwnym razie byłoby to polem do wielu nadużyć i unikania płacenia podatków.

Musisz pamiętać, że wszystkie pożyczki dyrektorskie muszą być zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazane nie tylko w rocznych rozliczeniach spółki przed urzędami, ale również w Twoim zeznaniu podatkowym Self Assessment, jeżeli uzyskałeś benefit in kind lub uzyskałeś przychód z tytułu odsetek od udzielonej spółce ltd pożyczki.

Szczególnej kontroli poddawane są pożyczki, które są regularnie nadużywane. HMRC może w każdym momencie stwierdzić, że Twoja pożyczka powinna zostać zakwalifikowana jako wypłata i obciążyć Cię nie tylko podatkiem Income Tax, ale również pełnymi składkami NI.

Aby uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych i składkowych sugerujemy, aby monitorować wszystkie pożyczki oraz warunki, na jakich są one udzielane, spłacać pożyczki terminowo i nie zaciągać w ciągu roku podatkowego pożyczek wyższych niż próg £10,000.

 

close

Prowadzisz spółkę Ltd?

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzić na podatku.

 • angle-double-right
  Poznaj 23 najważniejsze koszty uzyskania przychodu w spółce ltd.
 • angle-double-right
  Ponad 30 stron niezwykle wartościowej wiedzy!
 • angle-double-right
  Otrzymuj również praktyczne porady, artykuły i najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia spółki ltd.

Wypenij formularz i pobierz Poradnik