fbpx

Przepisy VAT w EU dla biznesów eCommerce (w tym Amazon, eBay, Shopify), nie tylko system VAT OSS

utworzone przez eCommerce, Podatki

Rok 2021 był rokiem znaczących zmian w przepisach dotyczących podatku VAT w Europie, które dotykają biznesy eCommerce sprzedające zarówno towary, jak i usługi na arenie międzynarodowej. W styczniu 2021 uległy zmianie przepisy VAT w Wielkiej Brytanii (nie tylko w związku z Brexitem), a od lipca 2021 nowe regulacje wprowadzone zostały w Unii Europejskiej.

Modernizacja przepisów miała na celu sprawienie, że przepisy VAT dotyczące branży eCommerce mają być bardziej sprawiedliwe, prostsze i bardziej odporne na oszustwa podatkowe. Jednak nie w każdym aspekcie przedsiębiorcy mogą podzielać to zdanie.

Co więcej, wprowadzone zmiany są częścią większego pakietu regulacji dla branży eCommerce i nie dotyczą jedynie powszechnie wspominanego VAT OSS.

Podobnie jak w przypadku zmian w UK, zmiany w przepisach VAT w EU dotykają sprzedawców eCommerce w zależności od miejsca założenia działalności, krajów prowadzonej działalności, kanałów sprzedaży, modelu logistycznego, rodzaju sprzedawanych produktów, wartości zamówień, jak i rynków docelowych, gdzie znajdują się ich klienci.

I jeżeli Twoja głowa zaczyna już kręcić się dookoła własnej osi, to zachowaj spokój. Jak zawsze w naszych poradnikach przedstawimy w przystępny sposób najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach w EU, które są istotne dla Twojego biznesu eCommerce.

Do tego, jak zawsze wszystko podparte przykładami, które pomogą Ci łatwiej zrozumieć w praktyce niełatwe regulacje.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie w jednym poradniku przedstawić każdego szczegółu, ale bez wątpienia pozwoli Ci to łatwiej zrozumieć ogólną koncepcję wprowadzonych zmian. Twoją konkretną sytuację zawsze powinieneś omówić ze swoim księgowym.

W tym poradniku skupiamy się głównie na sprzedaży towarów, choć przedstawiamy również ogólne zasady, które w ograniczonym zakresie dotyczą także sprzedaży usług.

Jeżeli chciałbyś szczegółowo poznać, jak w praktyce działają zmiany w przepisach eCommerce i VAT w EU oraz jaki rzeczywiście mają wpływ na Twój biznes, możesz skorzystać z naszych konsultacji lub szkoleń >>

Jak najlepiej to wszystko poukładać w kontekście Twojego modelu biznesowego i logistycznego eCommerce?

Żeby pomóc Ci dobrze zrozumieć wprowadzane zmiany porozmawiamy na początek o tym, co najogólniej zmieni się, jeżeli chodzi o sprzedaż towarów w UE z uwzględnieniem dwóch możliwych modeli logistycznych:

 • Towarów sprzedawanych w obrębie Unii Europejskiej, gdzie wysyłki towarów realizowane są z terenu EU.
 • Towarów sprzedawanych do klientów znajdujących się w EU, kiedy miejscem wysyłki jest kraj znajdujący się poza EU (w tym dropshipping).

Jeżeli realizujesz wysyłki z magazynu zlokalizowanego poza EU do klientów, którzy znajdują się również poza EU (np. z UK do USA lub z USA do Kanady), to przepisy z tego poradnika nie będą Cię dotyczyć.

Zagłębiając się w szczegóły, rozważymy również 2 kategorie kanałów sprzedaży, które będą miały wpływ na Twoje obowiązki sprawozdawczo-podatkowe:

 • Pierwszą kategorią jest Twój własny sklep eCommerce. Mogą to być platformy oferujące gotowe rozwiązania sklepowe typu Shopify czy BigCommerce, ale również rozwiązania autorskie, czy opensourceowe takie jak Magento i Woocommerce.
 • Drugą kategorią kanałów sprzedaży są platformy typu marketplace takie jak Amazon, eBay czy Etsy. Są one w niektórych sytuacjach i w pewnym zakresie zobowiązane do przejęcia na siebie części obowiązków związanych z podatkiem VAT należnym od sprzedaży realizowanej w ich serwisach przez innych przedsiębiorców/sprzedawców.

Możliwe, że znajdujesz się w sytuacji, że sprzedajesz przez swój własny sklep z magazynów zlokalizowanych zarówno w EU, jak i poza EU do klientów na całym świecie. Wtedy zmiany dotyczące obu modeli logistycznych i pierwszej kategorii kanałów sprzedaży będą miały dla Ciebie znaczenie.

Ale może sprzedajesz jedynie przez marketplace typu Amazon i jesteś zmagazynowany jedynie w FBA w Niemczech. W takiej sytuacji nie będziesz przejmować się na ten moment specyficznymi przepisami dotyczącymi sprzedaży przez własne sklepy eCommerce.

Nie znaczy to oczywiście, że dla sprzedaży przez marketplace obowiązki sprawozdawczo-podatkowe są zupełnie inne. Podstawowe zasady są takie same. Występują jednak drobne, ale znaczące w kontekście podatkowym różnice.

Pokrótce czego dotyczą zmiany w VAT w EU
od 1 lipca 2021

Miejsce należności podatku VAT

To najważniejsza zmiana, która jest w zasadzie podstawą do wszystkich pozostałych. Od lipca 2021 podatek VAT dla towarów będzie należny tam, gdzie znajduje się konsument (z małymi wyjątkami). Nie będziesz już zatem brał pod uwagę miejsca wysyłki towaru do naliczenia odpowiedniej stawki VAT, ale zawsze kraj docelowy.

Nie znaczy to jednak, że zmianie ulegną przepisy dotyczące okoliczności wywołujących obowiązek rejestracji do VAT w poszczególnych krajach, o czym porozmawiamy później.

Likwidacja limitów sprzedaży wysyłkowej (sprzedaży na odległość) inaczej distance selling threshold.

To kolejna duża zmiana, która nie cieszy przedsiębiorców w kontekście obiecywanej sprawiedliwości.

Limity sprzedaży wysyłkowej (najogólniej wartości sprzedaży) do poszczególnych krajów EU zobowiązywały do rejestracji do VAT w danym kraju, w którym ten limit został osiągnięty.

Pozwalało to na łatwiejszy start na nowych rynkach zbytu i szybszy rozwój biznesu na arenie Unii Europejskiej odciągając znacznie obowiązek rejestracji do VAT w wielu krajach. W skali roku limity wynosiły np. w Niemczech EUR 100,000, Francja EUR 35,000, Hiszpania EUR 35,000 itd.

Od lipca 2021 limity zostają praktycznie zlikwidowane. Pozostanie jeden niewielki roczny limit w wysokości 10,000 EUR sprzedaży do całej EU, który będzie miał zastosowanie w sporadycznych tylko sytuacjach dla niektórych mikro biznesów i starupów.

Towary o niskiej wartości nieprzekraczające EUR 150 (likwidacja limitu EUR 22)

Zostaje zlikwidowany preferencyjny limit zwolnienia z podatku VAT dla produktów importowanych do EU, który był w wysokości EUR 22.

Dla produktów wysyłanych do klientów EU z magazynów zlokalizowanych w krajach poza EU wprowadzono limity wartości przesyłek w wysokości EUR 150.

Do kwoty EUR 150 towary nie będą obciążone cłem.

W ramach limitu, w wielu sytuacjach będzie również możliwy do zastosowania tak zwany VAT sprzedażowy naliczany bezpośrednio przy sprzedaży w sklepie online, zamiast importowy na granicy. Ma to pozwolić na szybsze dostawy towarów i mniej formalności.

Na przesyłki powyżej limitu EUR 150 będzie on naliczany jako VAT importowy na granicy plus opłaty celne.

Oczywiście, obowiązują wyjątki i odstępstwa od reguły w zależności od sytuacji i rodzaju klientów docelowych.

Wprowadzenie VAT OSS

Mając na uwadze zmianę miejsca należności podatku VAT (teraz tam, gdzie znajduje się klient) oraz likwidację limitów sprzedaży wysyłkowej, obowiązek rejestracji do VAT i składania deklaracji na nowych rynkach zbytu w EU, występuje praktycznie od razu.

Dlatego dla uproszczenia rozliczeń VAT w poszczególnych krajach, przy sprzedaży w obrębie EU rozszerzono obejmujący jedynie usługi system MOSS (Mini One Stop Shop) i wprowadzono system OSS (One Stop Shop), który obejmuje teraz rówież sprzedaże wysyłkowe towarów.

Wprowadzono również różne schematy raportowania (Non-Union i Union), w ramach których mogą być raportowane określone transakcje.

Dodatkowo dostępny będzie schemat raportowania IOSS (Import One Stop Shop), który może być wykorzystywany do raportowania niektórych dostaw towarów wysyłanych z magazynów spoza EU do klientów w EU.

Warto również wspomnieć, że dla firm zarejestrowanych poza EU, rejestracja do systemu VAT IOSS (Import scheme) będzie wymagała ustanowienia pośrednika / agenta w EU.

I o ile nowy system OSS z pewnością pozwoli na łatwiejsze odprowadzanie podatku VAT i zmniejszy liczbę niezbędnych rejestracji do VAT w poszczególnych krajach, to nie w każdym obszarze będzie uproszczeniem.

W niektórych spowoduje zwiększenie kosztów od strony IT, administracyjnej czy księgowej, utrudniając tym samym sprzedaż na wielu rynkach EU jednocześnie. Również w przypadku sprzedaży przez marketplace’y.

W wielu sytuacjach zamiast rejestracji do VAT OSS korzystniejsze będzie ograniczenie sprzedaży i systematyczny rozwój na kolejne kraje EU.

Marketplace Facilitator

Podobnie jak w USA, gdzie w większości stanów obowiązuje Marketplace Facilitator, a podatkiem sprzedażowym sales tax w ograniczonym zakresie zajmują się marketplacy typu Amazon/eBay, tak w EU przerzucono na nie obowiązek związany z VAT (ale nie we wszystkich sytuacjach i nie dla wszystkich rodzajów klientów).

Towary, które znajdują się poza EU
w momencie, kiedy sprzedajesz je klientowi z EU

 

Wszystkie towary, które sprzedajesz klientom z EU, i które wysyłasz z magazynu znajdującego się poza EU (np. USA, Chiny, UK), a ich wartość przekracza EUR 150, podlegają opodatkowaniu importowym podatkiem VAT na granicy. Stawka podatku VAT jest uzależniona od kraju docelowego dostawy towaru, a do tego dochodzi do zapłaty cło.

Z drugiej strony towary nieprzekraczające wartości EUR 150, zamiast zostać opodatkowane na granicy VAT-em importowym, mogą być opodatkowane VAT-em sprzedażowym w sklepie eCommerce (będą również zwolnione z opłat custom duties).

Przykładowo:

 • Wysyłasz towar z USA do klienta w PL i przesyłka jest o wartości poniżej EUR 150.
 • Jesteś zarejestrowany do systemu VAT IOSS.
 • Naliczasz VAT przy sprzedaży swojego produktu w sklepie.
 • Stawka podatku VAT sprzedażowego jest należna w kasie sklepu w stawce kraju, do jakiego docelowo wysyłany jest produkt, czyli miejsca zamieszkania twojego klienta. W tym przypadku PL 23%.
 • Rozliczasz VAT w ramach systemu VAT IOSS.

To, w jaki dokładnie sposób liczony jest limit EUR 150, co się w nim zawiera, a co jest z niego wyłączone, przeczytasz w dalszej części poradnika.

Istotnym dla Ciebie będzie również fakt, że stawka VAT nie zależy od tego, jakie obywatelstwo ma Twój klient, gdzie jest zameldowany, czy jaki adres billingowy poda, ale od tego, w którym kraju członkowskim obecnie się znajduje i odbiera Twój towar. Inaczej mówiąc, kluczowy jest adres, na jaki wysyłasz towar.

Przykładowo:

 • Klient jest Amerykaninem, ale przebywa na wakacjach w Niemczech i zamawia towar z dostawą do Niemiec. W takiej sytuacji należny jest VAT w stawce niemieckiej 19%.
 • Klient jest Hiszpanem, ale zamawia prezent dla swojego brata przebywającego na delegacji w Polsce z dostawą do Polski. W takiej sytuacji należna jest polska stawka VAT 23%.
 • Klient jest Polakiem przebywającym na wakacjach w Portugalii i zamawia produkt do swojej wakacyjnej rezydencji z dostawą do Portugalii. W takiej sytuacji należna jest portugalska stawka VAT 23%.
 • Klient jest Polakiem i zamawia produkt do swojego domu w Polsce, ale płaci kartą firmową swoje spółki ltd zarejestrowanej w UK. W takiej sytuacji należna jest polska stawka VAT 23%.

W powyższych przykładach towar jest dostarczany do krajów członkowskich EU i będą obowiązywały Cię zasady VAT opisywane w tym poradniku.

Ale np. w poniższym przykładzie zasady VAT EU nie będą miały zastosowania:

 • Klient jest Holendrem (obywatel kraju członkowskiego EU) zamawiającym towar na adres w USA. W takiej sytuacji przepisy dotyczące VAT EU nie będą Cię obowiązywały. Będą obowiązywały Cię przepisy podatkowe w USA lub/i kraju spoza EU, z którego wysyłasz towar do klienta w USA.

Tylko w przypadku kiedy dostawa towaru odbywa się na adres w EU, możesz założyć, że dostawa jest do klienta z EU, a tym samy stosować zasady VAT EU opisane w tym poradniku.

Miej na uwadze, że VAT EU będzie należny bez względu na to, czy wysyłasz towary ze swojego magazynu, magazynu Twojego producenta/pośrednika/dystrybutora (dropshipping), magazynu fulfilmentowego firmy trzeciej lub magazynu platformy marketplace typu Amazon (FBA).

Przykładowo:

Prowadzisz spółkę z o.o. i klientom z EU sprzedajesz towary, których wartość nie przekracza EUR 150. Wysyłasz te towary z magazynów zlokalizowanych w Chinach i Kanadzie. Magazyn w Chinach jest magazynem producenta, a magazyn w Kanadzie magazynem Amazon w usłudze FBA.

W takiej sytuacji również masz obowiązek stosować opisywane w tym poradniku zasady związane z naliczaniem, rozliczaniem i odprowadzaniem odpowiednich stawek podatku VAT w EU dla obu magazynów.

Natomiast to, kto dokładnie będzie odpowiedzialny za samo pobranie i odprowadzenie podatku do urzędu, będzie zależało również od kategorii kanału sprzedaży.

Sprzedaż przez własny sklep (Shopify, Magento, woocommerce, etc.)

Jeżeli klientom z EU sprzedajesz towary przez sklep Shopify, a ich wartość nie przekracza limitu EUR 150, to w takiej sytuacji możesz naliczyć podatek VAT przy sprzedaży, jeżeli zarejestrujesz się w systemie VAT IOSS.

W związku z tym, że sprzedajesz przez własny sklep, wszystkie obowiązki z tym związane są na Twojej głowie. Musisz naliczyć odpowiednią stawkę VAT i rozliczyć się z podatku z urzędami w ramach systemu VAT IOSS  (złożyć deklaracje i zapłacić VAT).

Sprzedaż przez marketplace (Amazon, eBay, Etsy, etc.)

Jeżeli klientom z EU sprzedajesz towary o wartości nieprzekraczającej EUR 150 przez marketplace typu Amazon czy eBay, to w takiej sytuacji marketplace jest odpowiedzialny nie tylko z naliczenie odpowiedniej stawki VAT, ale również za rozliczenie się z podatku z urzędami.

Taka sytuacja będzie miała miejsce bez względu na to, gdzie otworzyłeś swoją działalność (polska sp. z o.o., brytyjska Ltd, amerykańska LLC itp.). Jeżeli towar w momencie zakupu znajduje się poza UE, a wartość zamówienia nie przekracza EUR 150, to marketplace będzie odpowiedzialny za odpowiednie naliczenia stawki VAT przy sprzedaży i rozliczenie tego VAT-u z urzędem w EU.

Jak dokładnie liczony jest limit EUR 150

Aby obliczyć czy limit EUR 150 nie został przekroczony, musisz wziąć pod uwagę faktyczną wartość wysyłanego zamówienia netto (bez podatku VAT), realizowanego do klienta w EU wykluczając:

 • Jakiekolwiek podatki.
 • Wszelkie koszty związane z opłatami celnymi.
 • Inne koszty wyszczególnione oddzielnie na fakturze takie jak np. koszt pakowania, przesyłki czy ubezpieczenia.

UWAGA: Nie ma znaczenia jaką wartość zadeklarujesz przy wysyłce / imporcie towaru w swojej dokumentacji na potrzeby procedur celnych. Pod uwagę brana jet rzeczywista kwota netto (bez VAT lub inaczej VAT exlusive) za jaką sprzedałeś towary w swoim sklepie.

Miej również na uwadze, że pod uwagę bierzemy wartość wszystkich zamówień w paczce.

Jeżeli wyślesz dwa oddzielne zamówienia w jednej paczce, to do limitu EUR 150 będzie liczona faktyczna łączna wartość netto wszystkich produktów/zamówień w paczce, a nie oddzielnie poszczególnych zamówień.

Jeżeli w jednej paczce wyślesz 2 różne zamówienia, a ich wartość netto przekroczy limit EUR 150, to w takiej sytuacji VAT sprzedażowy nie może być zastosowany i zostanie naliczony przy imporcie. Jeśli niepoprawnie naliczysz VAT sprzedażowy, to będziesz musiał go zwrócić swojemu klientowi.

Podsumowując, jeżeli realizujesz zamówienia o wartości przesyłki nieprzekraczającej EUR 150 i wysyłasz je do klientów z EU ze swoich magazynów znajdujących się poza EU, to sprzedając przez swój własny sklep, możesz naliczać stawki VAT właściwe dla docelowego kraju członkowskiego EU (np. 19% wysyłając do Niemiec) oraz rozliczać ten podatek przez system IOSS.

W przeciwnym razie obowiązują Cię standardowe procedury eksport/import.

 

Kiedy i jak naliczany jest VAT dla towarów wysyłanych do klientów z EU, z magazynów spoza EU

Znasz już zatem podstawowe zasady, kiedy i jak dokładnie liczony jest limit EUR 150. Przejdźmy zatem do kilku praktycznych przykładów dotyczących naliczania podatku VAT EU.

Weźmy pod uwagę sytuacje zarówno kiedy VAT jest naliczany bezpośrednio przy sprzedaży, jak również, kiedy jako VAT importowy. Uwzględnijmy również sytuację zamówień składanych przez różne kanały sprzedaży, zarówno przez Twój własny sklep, jak i marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy.

Będziemy musieli również rozróżnić, jak będzie to wyglądało w przypadku sprzedaży do klientów indywidualnych nieposiadających numeru VAT (B2C), jak i klientów biznesowych (B2B).

B2C (Business to Consumer), czyli sprzedaż klientom indywidualnym

A konkretnie tym, którzy nie posiadają i nie podali Ci swojego numeru VAT.

PRZYKŁAD 1:

 • Klientowi mieszkającemu w Polsce sprzedajesz zabawkę dla psa w kwocie EUR 50.
 • Towar wysyła Twój zaprzyjaźniony producent z magazynu w USA.
 • Koszt przesyłki w kwocie EUR 30 wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję na fakturze lub potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 • Produkt wysyłany jest w paczce indywidualnie bez żadnych innych produktów.
 • Wartość złożonego zamówienia to EUR 80 (EUR 50 + EUR 30), ale ponieważ koszt przesyłki wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję zamówienia, to faktyczna wartość zamówienia wynosi EUR 50, co jest niższe niż limit EUR 150.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w systemie VAT IOSS, w kasie sklepu (checkout) naliczasz polską stawkę VAT 23%, a na granicy towar nie będzie podlegał opłatom celnym, ani opodatkowaniu podatkiem VAT. VAT rozliczasz w ramach systemu VAT OSS (IOSS).
 • Jeżeli nie jesteś zarejestrowany w systemie VAT IOSS, to VAT jest należny przy imporcie. Cło nie zostanie naliczone.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • Marketplace nalicza w kasie (checkout) polską stawkę podatku VAT, a na granicy towar nie będzie podlegał opłatom celnym, ani opodatkowaniu podatkiem VAT.

UWAGA: Każdy marketplace może traktować inaczej VAT na checkoucie. Np. w EU Amazon nie nalicza VAT od kwoty netto, a przedstawia klientowi jego wartość w cenie produktu. Dlatego na Amazon dla rynków EU powinieneś podać kwotę brutto produktu z uwzględnieniem VAT kraju, gdzie produkt jest wystawiony. Np. jeżeli wystawiasz produkt na amazon.de, powinieneś w cenie uwzględnić 19% VAT DE

Przy sprzedaży do innych krajów EU z amazon.de, Amazon dość pokrętnie obliczy najpierw kwotę netto, a dopiero do wyliczonej kwoty netto naliczy odpowiednią stawkę kraju docelowego np. 23% dla przesyłek do PL.

 • Towar wysyłasz wg wytycznych marketplace, który jest odpowiedzialny za rozliczenie i odprowadzenie polskiego VAT-u w ramach systemu OSS (IOSS).
 • Formalnie Ty realizujesz dostawę do marketplace np. Amazon (sprzedaż B2B), a Amazon realizuje sprzedaż B2C do klienta końcowego.

PRZYKŁAD 2:

 • Klientowi mieszkającemu w Niemczech w ramach jednego zamówienia sprzedajesz zabawkę dla psa w kwocie EUR 50 oraz zestaw szczotek i kosmetyków do pielęgnacji ulubionego kudłacza w kwocie EUR 100.
 • Towar wysyła Twój zaprzyjaźniony producent z magazynu w Chinach.
 • Koszt przesyłki w kwocie EUR 45 wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję na fakturze lub potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 • Produkty wysyłane są w jednej paczce bez żadnych innych zamówień.
 • Wartość złożonego zamówienia to EUR 195 (EUR 50 + EUR 100 + EUR 45), co mogłoby oznaczać, że powinieneś do zamówienia naliczyć VAT.
 • Ale ponieważ koszt przesyłki wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję zamówienia, to wiesz, że faktyczna wartość zamówienia wynosi EUR 150 (EUR 195 – EUR 45), co nie przekracza limitu EUR 150.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w systemie VAT IOSS w kasie sklepu (checkout), naliczasz niemiecką stawkę VAT 19%, a na granicy towar nie będzie podlegał opłatom celnym, ani opodatkowaniu podatkiem VAT. VAT rozliczasz w ramach systemu VAT OSS (IOSS).
 • Jeżeli nie jesteś zarejestrowany w systemie VAT IOSS, VAT jest należny przy imporcie. Cło nie zostanie naliczone.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • Marketplace nalicza w kasie (checkout) niemiecką stawkę podatku VAT, a na granicy towar nie będzie podlegał opłatom celnym ani opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • Towar wysyłasz wg wytycznych marketplace, który jest odpowiedzialny za rozliczenie i odprowadzenie niemieckiego VAT-u w ramach systemu OSS (IOSS).
 • Formalnie Ty realizujesz dostawę do np. eBay (sprzedaż B2B), a eBay realizuje sprzedaż B2C do klienta końcowego.

PRZYKŁAD 3:

 • Klientowi mieszkającemu we Włoszech w ramach jednego zamówienia sprzedajesz zestaw ciężarków do ćwiczeń EUR 130 oraz zestaw suplemnetów do szybszego spalania tłuszczu i efektywniejszego treningu za EUR 40
 • Twój zespół wysyła towar z Waszego magazyny w UK. Jesteś zatem zarejestrowany do VAT w UK.
 • Koszt przesyłki to EUR 20, ale został wliczony w cenę i nie jest wyszczególniony w zamówieniu jako oddzielna pozycja.
 • Produkty wysyłane są w jednej paczce bez żadnych innych zamówień.
 • W związku z tym, że koszt przesyłki nie został wyszczególniony w ramach zamówienia, nie możesz odjąć go przy obliczaniu faktycznej wartości zamówienia, która wyniesie w tym przypadku EUR 170, a zatem więcej niż limit EUR 150.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Oznacza to, że VAT nie może być naliczony na checkoucie (w kasie), ale zostanie naliczony na granicy jako VAT włoski (stawka 22%) importowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Jeżeli importerem jest klient, to oczywiście koszty z tym związane będą po jego stronie.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem, Ty ponosisz opłaty celne oraz płacisz na granicy VAT włoski importowy.
 • W niektórych sytuacjach, w zależności od procedur importowych, możesz pobrać od klienta przedpłatę na cło i VAT. Nie znaczy to jednak, że jest to VAT naliczany jako VAT sprzedażowy.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • Marketplace nie nalicza w kasie (checkout) włoskiej stawki podatku VAT. Jest on należny na granicy wraz z innymi opłatami wg obowiązujących przepisów.
 • Jeżeli importerem jest klient, to oczywiście koszty z tym związane będą po jego stronie.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem, Ty ponosisz opłaty celne oraz płacisz na granicy VAT.
 • W niektórych sytuacjach marketplace może pomóc z opłatami, pobierając od klienta przedpłatę na opłaty celne i VAT. Nie znaczy to jednak, że jest to VAT naliczany jako VAT sprzedażowy.

B2B (Business to Business), czyli sprzedaż klientom biznesowym.

Przeanalizujmy zatem sytuację, w której sprzedajesz swoje towary klientom biznesowym, a dokładniej takim, którzy posiadają i podadzą podczas dokonywania zakupu swój numer VAT.

Podanie numeru VAT podczas zakupu lub konfiguracji konta w sklepie, czy na marketplace jest obowiązkiem klienta. Zarówno ani Ty, ani marketplace nie macie obowiązku sprawdzania, czy klient numer VAT posiada. Jeżeli klient numeru VAT nie poda, to powinien być traktowany jako klient indywidualny bez numeru VAT.

Pamiętaj, że na tym etapie rozmawiamy cały czas o sytuacji, kiedy Twoje towary są wysyłane do klienta w EU z magazynu znajdującego się poza EU.

Aby sprawdzić, czy klient podał prawidłowy numer VAT i czy jest on aktywny, możesz to zrobić na stronie VIES >>

Wróćmy zatem do naszych wcześniejszych przykładów, ale tym razem zastosujmy je do sprzedaży dla klienta B2B z adresem w EU, który podczas zakupu podał swój numer VAT.

PRZYKŁAD 1:

 • Klientowi B2B z EU (kupujący składając zamówienie podał swój numer VAT) sprzedajesz zabawkę dla psa w kwocie EUR 50.
 • Towar wysyła Twój zaprzyjaźniony producent z magazynu w USA.
 • Koszt przesyłki w kwocie EUR 30 wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję na fakturze lub potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 • Produkt wysyłany jest w paczce indywidualnie bez żadnych innych produktów.
 • Wartość złożonego zamówienia to EUR 80 (EUR 50 + EUR 30), ale ponieważ koszt przesyłki wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję zamówienia, to faktyczna wartość zamówienia wynosi EUR 50, co jest niższe niż limit EUR 150.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Nie możesz skorzystać z systemu IOSS i naliczyć VAT w kasie sklepu (checkout), gdyż nie jest to transakcja B2C.
 • W kasie sklepu (checkout) nie naliczasz zatem podatku VAT, a sprzedaż traktowana jest jako Twój eksport z USA.
 • Obowiązują standardowe procedury importowe i VAT jest płatny na granicy przez importera.
 • Towar jest zwolniony z cła.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • W kasie (checkout), marketplace nie nalicza podatku VAT.
 • Marketplace również nie jest odpowiedzialny za podatek VAT w tej sytuacji.
 • Sprzedaż traktowana jest jako Twój eksport z USA.
 • Obowiązują standardowe procedury importowe i VAT jest płatny na granicy przez importera.
 • Towar jest zwolniony z cła.

PRZYKŁAD 2:

 • Klientowi B2B mieszkającemu we Włoszech (kupujący składając zamówienie podał swój numer VAT) w ramach jednego zamówienia sprzedajesz zestaw ciężarków do ćwiczeń EUR 130 oraz zestaw suplemnetów do szybszego spalania tłuszczu i efektywniejszego treningu za EUR 40.
 • Twój zespół wysyła Towar z Waszego magazyny w UK. Jesteś zatem zarejestrowany do VAT w UK.
 • Koszt przesyłki to EUR 20, ale został wliczony w cenę i nie jest wyszczególniony w zamówieniu jako oddzielna pozycja.
 • Produkty wysyłane są w jednej paczce bez żadnych innych zamówień.
 • W związku z tym, że koszt przesyłki nie został wyszczególniony w ramach zamówienia, nie możesz odjąć go przy obliczaniu faktycznej wartości zamówienia, która wyniesie w tym przypadku EUR 170, a zatem więcej niż limit EUR 150.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Nie możesz skorzystać z systemu IOSS i naliczyć VAT w kasie sklepu (checkout), gdyż nie jest to transakcja B2C.
 • W kasie sklepu (checkout) nie naliczasz zatem podatku VAT, a sprzedaż traktowana jest jako Twój eksport z UK.
 • Obowiązują standardowe procedury importowe. Zarówno VAT, jak i cło są płatne na granicy przez importera.
 • Jeżeli importerem jest klient, to oczywiście koszty z tym związane będą po jego stronie.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem, Ty ponosisz opłaty celne oraz płacisz na granicy VAT.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • W kasie (checkout), marketplace nie nalicza podatku VAT.
 • Marketplace również nie jest odpowiedzialny za podatek VAT w tej sytuacji, a sprzedaż traktowana jest jako Twój eksport z UK.
 • Obowiązują standardowe procedury importowe. Zarówno VAT, jak i cło są płatne na granicy przez importera.
 • Jeżeli importerem jest klient, to oczywiście koszty z tym związane będą po jego stronie.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem, Ty ponosisz opłaty celne oraz płacisz na granicy VAT.

Jeżeli podczas składania zamówienia klient nie poda numeru VAT, to powinieneś traktować taką sprzedaż jako sprzedaż do klienta B2C.

Znasz już zatem podstawowe zagadnienia związane z wysyłką do klientów z EU towarów, które w momencie wysyłki znajdują się poza terytorium EU. W następnym kroku będziemy mogli przejść do zmian dotyczących sprzedaży towarów, które w momencie wysyłki znajdują się już w EU, czy to w Twoim magazynie, czy magazynie firmy trzeciej.

Pamiętaj, że w poradniku przedstawiamy tylko ogólne zasady, a regulacje VAT potrafią być bardzo skomplikowane. Zawsze konsultuj swoją konkretną sytuację, a nawet transakcję ze swoim księgowym lub doradcą podatkowym.

Możesz również skorzystać z naszych usług, konsultacji i szkoleń >>

W ATB Consulting pomagamy zarówno brytyjskim firmom działającym w eCommerce, jak i biznesom spoza UK. Specjalizujemy się w doradztwie i obsłudze księgowej rynków międzynarodowych takich jak USA, Kanada czy Unia Europejska.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w doradztwie i poprawnych rozliczeniach marketplaców (Amazon, eBay, Etsy etc.) czy własnego sklepu internetowego, w sprzedaży towarów lub usług, skontaktuj się z nami.

Oprócz klientów z UK i USA mocno wspieramy na arenie międzynarodowej ustabilizowane czołowe polskie firmy produkcyjne, współpracując z ich wewnętrznymi działami księgowości, jak i mniejsze biznesy czy startupy korzystające z usług niezależnych biur księgowych w Polsce.

Skontaktuj się z nami, każdego klienta traktujemy indywidualnie, a do tego mówimy przystępnym i zrozumiałym językiem >>

Towary, które znajdują się w EU
w momencie, kiedy sprzedajesz je klientowi z EU

Przejdźmy zatem do sytuacji, kiedy klientom z EU będziesz sprzedawał towary znajdujące się już w jednym z krajów EU. Mogą one znajdować się w Twojej hali magazynowej, magazynie firmy fulfilmentowej (np. Amazon), magazynie producenta/pośrednika lub nawet Twoim garażu.

UWAGA: pamiętaj, że w tej sytuacji limity EUR 150 nie będą brane pod uwagę, ponieważ towary znajdują się już w EU.

Jeżeli będziesz importował towary do EU w celu ich dalszej odsprzedaży (np. wyprodukowane w Chinach kosmetyki), to tak jak to było dotychczas na granicy, będziesz płacił zarówno cło, jak i VAT należny w stawce kraju, do jakiego importujesz towar.

W tej sytuacji oprócz wszystkich wspomnianych na początku poradnika zmian będziemy musieli również wziąć pod uwagę różnice w obowiązkach dla firm z EU i spoza EU, które sprzedają przez marketplacey typu Amazon/eBay.

Ale zacznijmy od początku.

Miejsce należności podatku VAT w EU

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przepisów jest zmiana miejsca należności podatku VAT. Stawka VAT, jaką będziesz teraz stosował, będzie zawsze zgodna z miejscem, gdzie znajduje się Twój klient, a konkretnie na jaki adres wysyłasz zamówienie.

Przykładowo, jeżeli jako brytyjska spółka ltd:

 • Sprzedawałeś towary do klientów z Niemiec, Hiszpanii i Francji przez swój własny sklep eCommerce lub marketplace typu Amazon.
 • Towar wysyłałeś tylko z magazynu w Niemczech, tylko tam byłeś zarejestrowany do VAT i nie przekraczałeś limitów sprzedaży wysyłkowej do pozostałych krajów.
 • To wysyłając towar do klientów w Niemczech naliczałeś niemiecką stawkę VAT 19%.
 • Do klientów w Hiszpanii również naliczałeś Niemiecką stawkę VAT 19%.
 • Do klientów we Francji również naliczałeś Niemiecką stawkę VAT 19%.

Po zmianach w tej samej sytuacji:

 • wysyłając towar do klientów w Niemczech naliczasz niemiecką stawkę VAT 19%,
 • a do klientów w Hiszpanii musisz naliczyć hiszpańską stawkę VAT 21%,
 • a do klientów we Francji musisz naliczyć francuską stawkę VAT 20%.

Co więcej, masz obowiązek rejestracji do VAT w Hiszpanii i we Francji lub alternatywnie możesz skorzystać z systemu VAT OSS. W tej sytuacji rejestracja będzie od Ciebie wymagana od razu w związku ze zmianą dotyczącą likwidacji limitów sprzedaż wysyłkowej.

Limit sprzedaży wysyłkowej i rejestracja do VAT w krajach docelowych

Kolejną ważną zmianą, która będzie Cię dotykała w praktyce przy sprzedaży w EU, jest likwidacja limitów sprzedaży wysyłkowej, po których osiągnięciu wymagana była rejestracja do VAT w kraju przekroczenia limitu.

Nie mówimy tu oczywiście o sprzedażach lokalnych w obrębie danego kraju, gdzie dla lokalnych biznesów obowiązują krajowe limity rejestracji do VAT, ale sprzedażach tak zwanych intra-community distance-sales czy wewnątrz EU i pomiędzy krajami.

Przykładowo i najogólniej, jeżeli jako polska sp. z o.o.:

 • sprzedawałeś towary do klientów w Niemczech przez swój własny sklep eCommerce lub marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy,
 • nie byłeś zmagazynowany w Niemczech, ani nie miałeś tam tak zwanego zakładu,
 • wysyłałeś towary ze swojego magazynu w Polsce,

to mogłeś skorzystać z limitu EUR 100,000 sprzedaży w ciągu roku, zanim wystąpił dla Ciebie obowiązek rejestracji do VAT w DE. Mogłeś również do czasu osiągnięcia limitu naliczać na wszystkie sprzedaże swoją krajową/lokalną stawkę VAT, czyli 23% VAT PL.

Po zmianach Twój limit zostaje zmniejszony do EUR 10,000 sprzedaży i to do wszystkich krajów EU łącznie. Nie każda firma i nie w każdej sytuacji będzie mogła skorzystać z limitów.

Jest wiele wyjątków, kiedy z limitu nie możesz skorzystać jako polska sp z o.o. Przykładowo, jeżeli posiadasz drugi magazyn w Belgii, z którego również wysyłasz produkty do klientów w EU.

Firmy spoza EU w ogóle nie mogą skorzystać z tego limitu.

A skoro limitu nie ma lub osiągasz limit EUR 10,000, to jeżeli chcesz sprzedawać do jakiegokolwiek kraju innego. niż kraj rejestracji Twojej firmy, to musisz rejestrować się do VAT w każdym z krajów EU, do którego realizujesz sprzedaż i naliczać odpowiednie stawki podatku VAT. Dla Francji francuska stawka, dla Niemiec niemiecka itd.

Musisz też składać deklaracje i rozliczać się z VAT w każdym z tych krajów indywidualnie.

Chyba że…

skorzystasz z systemu VAT OSS, który w praktyce ułatwia rozliczenia VAT z poszczególnymi krajami (co oczywiście nie zmienia faktu, że limity wysyłkowe zostały nam zabrane 😐).

 

VAT OSS

Sam system VAT OSS nie zmienia faktu, że przy sprzedaży do krajów EU musisz naliczać stawki VAT właściwe dla kraju, do którego realizowana jest sprzedaż (chyba że możesz skorzystać z limitu EUR 10,000 i nie przekraczasz go w ciągu roku).

System ułatwia jednak rejestrację, składanie deklaracji, czy rozliczenia VAT, gdyż zamiast dopełniać tych wszystkich obowiązków w każdym kraju z osobna, możesz to zrobić w jednym kraju w ramach jednej deklaracji VAT OSS.

Jeżeli prowadzisz polską działalność gospodarczą, to Twoim krajem rejestracji do VAT OSS, jest z reguły Polska.

Natomiast dla firm spoza EU (w tym firm z UK) jest możliwy kraj tak zwanej elekcji i zazwyczaj jest to kraj, w którym znajduje się magazyn lub zakład, gdzie posiadasz nadany lokalny numer VAT.

Sama płatność podatku odbywa się zbiorczo w urzędzie kraju rejestracji do systemu VAT OSS. Wszystko to z pewnością jest znacznym ułatwieniem.

Miej jednak na uwadze, że pomimo iż VAT OSS, to jedna deklaracja w określonych okresach rozliczeniowych (kwartalnie w przypadku tak zwanego Union Scheme), to VAT należny dla każdego kraju, gdzie realizujesz sprzedaż, musi zostać wykazany oddzielnie w ramach jednej deklaracji OSS.

Będzie to niedogodnością dla wielu firm sprzedających na arenie międzynarodowej.

Przykładowo:

 • Jeżeli sprzedajesz do 10 krajów EU, to VAT dla każdego z tych krajów musisz rozliczyć zgodnie z obowiązującymi w danym kraju stawką VAT oraz wykazać na deklaracji VAT OSS z podziałem na kraje.
 • Czyli w przypadku 10 krajów będziesz składać 10 rozliczeń VAT w ramach jednej deklaracji OSS.

Z pewnością jest to utrudnieniem również dla niektórych firm sprzedających przez marketplacey typu Amazon, gdyż rozliczenie ich zobowiązań VAT może wzrosnąć drastycznie, pomimo iż ich model biznesowy nie ulegnie zmianie.

Przykładowo prowadzisz spółkę ltd:

 • Sprzedajesz w Niemczech przez Amazon.de FBA i jesteś zmagazynowany w tym kraju.
 • Przez Amazon.de sprzedajesz na cały świat (nie ograniczasz się do sprzedaży do Niemiec).
 • Dotychczas rozliczałeś jedynie VAT w Niemczech na jednej deklaracji, a Twój księgowy kontrolował limity sprzedaży wysyłkowej do pozostałych krajów.
 • Po zmianach od lipca 2021 na każdą sprzedaż poza Niemcy do innych krajów EU masz obowiązek naliczyć stawkę VAT właściwą dla kraju docelowego.
 • Jeżeli sprzedajesz do 27 krajów EU, w ramach składanej deklaracji VAT OSS, musisz złożyć 27 różnych załączników VAT (dla każdego kraju oddzielnie).
 • Jeżeli weźmiesz pod uwagę, że w wielu sytuacjach rozliczanie Amazon na podstawie raportów VAT dostarczanych przez Amazon może być obarczone błędami, to poprawne rozliczenia na podstawie rzeczywistej sprzedaży oraz wysyłek mogą znacznie zwiększać koszty Twojej księgowości.
 • Jeżeli dołożysz do tego kilka innych rynków Amazon FBA np. oprócz Amazon.de sprzedaż przez Amazon.es oraz Amazon.fr na całą EU z każdego z tych marketplaców, to stopień skomplikowania rozliczeń rośnie drastycznie.
 • Musisz wtedy wykonać 27 rozliczeń dla każdego rynku Amazon (3×27), zebrać je później finalne w 27 deklaracji dla każdego kraju docelowego i wykazać na jednej deklaracji OSS.
 • A jeżeli weźmiesz pod uwagę fakt, że niektóre transakcje będą musiały być odpowiednio rozdzielone pomiędzy deklaracje VAT OSS, a krajowe deklaracje VAT to Twój księgowy może być przytłoczony.
 • W wielu sytuacjach sprzedaż na całą EU może okazać się po zmianach w przepisach VAT mniej opłacalna.

Dlatego bardzo dobrze przemyśl swoją strategię oraz model logistyczny. Przedyskutuj ze swoim księgowym swoją sprzedaż w EU oraz rynki docelowe, aby nie tylko nie narobić sobie kłopotów, ale również nie postawić księgowego pod ścianą czy narazić się na znaczne zwiększenie kosztów księgowości.

Mając to wszystko na uwadze, wielu przedsiębiorców decyduje się dla bezpieczeństwa ograniczyć swoją sprzedaż do krajów, w których są zmagazynowani lub kilku wybranych oraz systematyczny rozwój.

Pamiętaj rejestracja do VAT OSS, nie zwalnia Cię z rejestracji w innych krajach, gdzie jesteś np. zmagazynowany ze swoim towarem. Również nie wszystkie Twoje sprzedaże będą wykazywane na deklaracji VAT OSS. Wiele z nich musi być rozliczone na lokalnych deklaracjach w zależności od Twojej sytuacji logistycznej.

To, w jaki sposób i na których deklaracjach VAT wykazywane są poszczególne transakcje międzynarodowe, zależy od Twojej sytuacji i niestety nie mieści się w ramach tego i tak obszernego już poradnika.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat oraz jak w praktyce działa VAT OSS w różnych modelach logistycznych, możesz skorzystać z naszych konsultacji indywidualnych lub szkoleń, podczas których rozwiewamy najczęściej pojawiające się wątpliwości oraz wyjaśniamy kontrowersyjne sytuacje mogące prowadzić do problemów. Szkolenia eCommerce znajdziesz pod tym linkiem >>

Marketplace facilitator w obrębie EU – tylko dla firm spoza EU

Warto wspomnieć, że w sytuacji, kiedy sprzedajesz w EU przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy możesz zostać zwolniony z obowiązku VAT.

Jeżeli sprzedajesz przez firmę, która nie została założona w EU (np. brytyjska ltd, amerykańska llc), to obowiązki związane z VAT przy sprzedaży dla klientów nieposiadających numeru VAT są przerzucone na marketplace.

W takiej sytuacji w ramach danej transakcji Ty dostarczasz swój towar np. Amazonowi (dostawa B2B), a Amazon jest w świetle rozumienia przepisów sprzedawcą do klienta końcowego (B2C). Tym samym Amazon jest odpowiedzialny za naliczenie i odprowadzenie VAT do urzędów. Oczywiście jest to ogólna zasada, dla której również jest sporo wyjątków.

Działa to trochę podobnie jak marketplace facilitator w USA dla podatku sales tax, z małymi różnicami.

Przejdźmy zatem do kilku podstawowych praktycznych przykładów, jak będzie odbywać się rozliczenie VAT przy sprzedaży eCommerce w EU, ale oczywiście z założeniem, że sprzedawane towary znajdują się już w magazynie na terenie EU. Czy jest to Twój magazyn, czy magazyn Amazona, nie będzie miało to dla Ciebie większego znaczenia.

B2C (Business to Consumer), czyli sprzedaż klientom indywidualnym

A konkretnie tym, którzy nie posiadają i nie podali Ci swojego numeru VAT.

PRZYKŁAD 1:

 • Prowadzisz polską spółkę z o.o. i sprzedajesz towary do klientów w EU z magazynów w PL i w DE.
 • Jesteś zarejestrowany zarówno do VAT w PL, jak i w DE.
 • Limit EUR 10,000 nie może być przez Ciebie stosowany i jesteś zarejestrowany również do VAT OSS w Polsce.
 • Z magazynu w Niemczech sprzedajesz klientowi B2C mieszkającemu w Hiszpanii zabawkę dla psa w kwocie EUR 50.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep lub przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • W kasie (checkout) naliczasz Hiszpańską stawkę VAT 21%.
 • Twój księgowy rozlicza VAT dla tej transakcji na deklaracji VAT OSS w Polsce, a Ty odprowadzasz VAT do urzędu w PL. Urząd w PL przeleje odpowiednią kwotę podatku VAT do US w Hiszpanii.

PRZYKŁAD 2:

 • Prowadzisz brytyjską spółkę ltd i sprzedajesz towary do klientów w EU z magazynu w DE.
 • Jesteś zarejestrowany do VAT w DE.
 • Limit EUR 10,000 nie może być przez Ciebie stosowany i jesteś zarejestrowany również do VAT OSS w Niemczech.
 • Z magazynu w Niemczech sprzedajesz zabawkę dla psa w kwocie EUR 50 klientowi B2C z Polski oraz klientowi B2C z Hiszpanii.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Dla klienta z Polski w kasie (checkout) naliczasz polską stawkę VAT 23%.
 • Dla klienta z Hiszpanii w kasie (checkout) naliczasz hiszpańską stawkę VAT 21%.
 • Twój księgowy rozlicza obie transakcje VAT na jednej deklaracji VAT OSS w Niemczech, ale rozdzielając rozliczenie VAT PL oraz VAT ES na oddzielnych załącznikach. Ty odprowadzasz VAT do urzędu w DE dla obu transakcji kwotą zbiorczą. Urząd w DE przeleje odpowiednią kwotę podatku VAT do US w Polsce i Hiszpanii.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • Dla klienta z Polski w kasie (checkout) marketplace nalicza polską stawkę VAT 23%.
 • Dla klienta z Hiszpanii w kasie (checkout) marketplace nalicza hiszpańską stawkę VAT 21%.
 • Marketplace sprzedaje towar i zatrzymuje wartość VAT z obu transakcji w celu odprowadzenia go do urzędu. Ty otrzymujesz kwotę netto.
 • Formalnie Ty realizujesz dostawę do marketplaceu (sprzedaż B2B), a marketplace realizuje sprzedaż B2C do klienta końcowego.
 • Marketplace rozlicza obie transakcje VAT na jednej deklaracji VAT OSS w Niemczech, ale rozdzielając rozliczenie VAT PL oraz VAT ES na oddzielnych załącznikach. Również Amazon odprowadza VAT do urzędu.
 • Twój księgowy uwzględnia transakcję B2B na deklaracji VAT w Niemczech.

 

B2B (Business to Business), czyli sprzedaż klientom biznesowym

Zakładamy, że klient podał swój numer VAT podczas dokonywania zakupu.

PRZYKŁAD 1:

 • Prowadzisz spółkę z o.o. i sprzedajesz towary do klientów w EU z magazynów w PL i w DE.
 • Jesteś zarejestrowany zarówno do VAT w PL, jak i w DE.
 • Z magazynu w Polsce sprzedajesz klientowi B2B mieszkającemu w Hiszpanii zabawkę dla psa w kwocie EUR 50.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep lub marketplace typu Amazon:

 • W kasie (checkout) nie naliczasz VAT.
 • Tak jak to było to przed zmianami, kupujący jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT w swoim kraju.
 • Twój księgowy uwzględnia tę transakcję na deklaracji VAT w Polsce.

PRZYKŁAD 2:

 • Prowadzisz brytyjską spółkę ltd i przez Amazon.de sprzedajesz towary do klientów w EU z magazynu w DE.
 • Jesteś zarejestrowany do VAT w DE.
 • Z magazynu w Niemczech sprzedajesz zabawkę dla psa w kwocie EUR 50 klientowi B2B z Polski oraz klientowi B2B z Hiszpanii.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep lub przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy:

 • W kasie (checkout) nie naliczasz VAT.
 • Tak jak to było to przed zmianami, kupujący jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT w swoim kraju.
 • Twój księgowy uwzględnia tę transakcję na deklaracji VAT w Niemczech.

Sprzedaż w kraju rejestracji swojej działalności

Jeżeli sprzedajesz przez swój własny sklep eCommerce lub marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy w ramach jednego kraju, w którym założona została Twoja firma, to stosujesz obowiązujące dotychczas przepisy o VAT.

Czyli przykładowo, jeżeli prowadzisz Polską JDG i sprzedajesz klientowi z Polski (zarówno B2C, jak i B2B) towar wysyłany z magazynu z Polski, to stosujesz zawsze obowiązującą w Polsce stawkę 23%. Taką sprzedaż ujmujesz i rozliczasz w ramach polskiej deklaracji VAT, VAT OSS zupełnie Ciebie nie dotyczy.

Sprzedaż z EU poza EU

W tym zakresie przepisy VAT nie zmieniły się zarówno dla biznesów z EU, jak i dla biznesów spoza EU. Sprzedając towary poza EU i wysyłając je z EU, będziesz w większości przypadków stosował klasyczny model eksportowy i stosował stawkę VAT 0% zarówno dla klientów B2C, jak i B2B.

Pamiętaj, aby sprawdzić również regulacje kraju docelowego, czy w związku z importem nie będą obowiązywały Cię jakieś specyficzne przepisy.

Wyjątkiem będą np. sprzedaże do UK, gdzie przepisy VAT uległy zmianie z początkiem 2021 nie tylko w związku z Brexitem.

Na zakończenie
zmian w regulacjach VAT w EU

 

Bez wątpienia nowe regulacje mogą przyprawić o ból głowy niejednego przedsiębiorcę czy księgowego.

W tym poradniku zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci zrozumieć ogólne zasady związane wprowadzeniem nowych przepisów VAT w EU. Niewykluczone jednak, że nie znalazłeś odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania lub pojawiały się nowe nurtujące Cię zagadnienia, czy wątpliwości.

To zrozumiałe, gdyż pomimo iż poradnik jest dość obszerny, to nie jesteśmy w stanie wejść na jeszcze głębszy poziom szczegółowości, który byłby wyczerpujący dla każdego naszego czytelnika.

Dlatego, jeśli byłoby to dla Ciebie interesujące, zawsze możesz skorzystać z naszych indywidualnych konsultacji lub szkoleń.

Pomogą Ci one jeszcze lepiej zrozumieć nowe regulacje, ich wpływ na funkcjonowanie Twojego biznesu, jak również nabrać większej pewności w interpretacji przepisów VAT w UE w kontekście Twojej obecnej sytuacji, jak i planów rozwoju. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem >>

I o ile sam system VAT OSS upraszcza znacznie rejestracje czy odprowadzenie VAT-u, to same zmiany obciążają przedsiębiorców nie tylko w kontekście obowiązków administracyjnych. Wymagają również dostosowania sklepów internetowych, a w wielu sytuacjach całkowitej zmiany strategii sprzedaży na rynkach w EU.

Nie bez powodu wiele firm decyduje się ograniczyć sprzedaż w EU i zmienia swój kierunek na rynki w Ameryce Północnej, np. wchodząc na dynamiczny rynek w USA, a następnie w Kanadzie. Nie znaczy to oczywiście, że nie można poradzić sobie ze wdrożeniem nowych rozwiązań czy strategii na rynku w EU i że w każdej sytuacji rynek US będzie lepszy od EU.

Jednak po zmianach w przepisach VAT rynek EU wymaga bardzo dobrego planowania i ścisłej współpracy całego zespołu zarządzającego, sprzedażowego, IT/development, a przede wszystkim księgowego.

Warto również upewnić się, że Twój zespół księgowy ma wystarczającą wiedzę niezbędną do tego, aby po zmianach przepisów kontynuować rozliczenia sprzedaży na wszystkich obecnych rynkach zbytu w Twoim konkretnym modelu logistycznym i sprzedażowym.

Jeżeli masz wątpliwości, warto skorzystać z porady w ramach indywidualnych konsultacji czy skorzystać ze szkoleń, tak aby zespół księgowy miał wystarczającą pewność siebie w podejmowaniu niełatwych przecież rozliczeń eCommerce w kontekście nowych przepisów VAT.

W przeciwnym razie kontrola bieżącej sytuacji, czy niedostosowanie w odpowiedni sposób modelu logistycznego, może prowadzić do błędów, zaległości czy problemów w urzędach, które potrafią być bardzo kosztowne.

Z pewnością warto korzystać z pomocy firm posiadających praktyczne doświadczenie w branży eCommerce, rozliczeniach sklepów internetowych, jak i różnego rodzaju platform marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy.

W ATB Consulting pomagamy klientom w profesjonalnej obsłudze biznesów eCommerce i rozliczeniach zarówno platform sklepowych opartych o rozwiązania autorskie, open source (np. WooCommerce, Magento), gotowych rozwiązań (np. Shopify) czy też marketplace Amazon, eBay, onBuy itp.

Mamy praktyczne doświadczenie w codziennej pracy, które pozwala nam w łatwiejszy sposób zrozumieć wpływ wprowadzanych zmian w przepisach podatkowych na sprzedaż eCommerce realizowaną na różnych rynkach i przez różne kanały sprzedaży.

Oczywiście nie twierdzimy, że wszystko wiemy najlepiej, dlatego oprócz praktyki, nasz zespół cały czas podnosi kwalifikacje w zakresie przepisów międzynarodowych.

Jako firma brytyjska obejmujemy opieką księgową i doradczą sprzedaż na rynkach UK, USA, Kanada, jak i w krajach Europejskich. Współpracujemy z klientami prowadzącymi działalność przez różne formy działalności czy to brytyjskie spółki ltd, amerykańskie llc, ale również polskie działalności.

Oprócz biznesów brytyjskich i międzynarodowych zawsze z przyjemnością wspieramy polskie firmy i przedsiębiorców. Zarówno firmy produkcyjne, jak i mniejsze podmioty. W ramach rozliczeń rynków międzynarodowych współpracujemy zarówno bezpośrednio z wewnętrznymi działami księgowości, jak i zewnętrznymi niezależnymi biurami księgowymi obsługującymi naszych klientów.

Jeśli uważasz, że nasze wsparcie mogłoby być dla Ciebie pomocne
skontaktuj się z nami >>

close

Prowadzisz spółkę Ltd?

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzić na podatku.

 • angle-double-right
  Poznaj 23 najważniejsze koszty uzyskania przychodu w spółce ltd.
 • angle-double-right
  Ponad 30 stron niezwykle wartościowej wiedzy!
 • angle-double-right
  Otrzymuj również praktyczne porady, artykuły i najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia spółki ltd.

Wypenij formularz i pobierz Poradnik