fbpx

VAT MOSS – sprzedaż usług cyfrowych w Unii Europejskiej dla spółek ltd

utworzone przez Podatki

UWAGA: to jest artykuł archiwalny i nie jest już aktualny, po zmianie przepisów VAT w EU w 2021 r.

Znowelizowane przepisy VAT w zakresie sprzedaży usług cyfrowych (elektronicznych, telekomunikacyjnych lub nadawczych) obwiązują już od stycznia 2015 roku, jednak wielu przedsiębiorców nadal nie do końca wie, w jaki sposób zmiany te wpływają na ich biznes.

Nowe regulacje spowodowały przeniesienie miejsca opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży określonych usługi cyfrowych (osobom zlokalizowanym w krajach UE) do kraju nabywcy (przed styczniem 2015 miejscem opodatkowania był kraj sprzedającego).

Nowe przepisy podatkowe VAT miały na celu przede wszystkim powstrzymanie dużych korporacji od czerpania korzyści z zakładania działalności w krajach o bardzo niskim podatku VAT, takich jak np. Luksemburg. Jednakże, jak to zwykle bywa w praktyce, ustawą zostały objęte również mniejsze firmy.

Dla ułatwienia rozliczeń podatku Vat pomiędzy krajami został wprowadzony system VAT MOSS (Value Added Tax: Mini One Stop Shop).

 

Czy zmiany w przepisach VAT dotyczą również moich usług cyfrowych?

Jeżeli Twoja firma sprzedaje usługi cyfrowe ‘digital services’ do krajów UE na rzecz osób indywidualnych lub biznesów niezarejestrowanych do VAT, to w większości przypadków, dla każdej takiej sprzedaży będziesz miał obowiązek rejestracji do VAT i naliczania podatku VAT w stawce obowiązującej dla tej danej usługi w kraju kupującego.

System VAT MOSS dotyczy Twojej spółki, jeżeli spełniasz wszystkie niżej wymienione kryteria:

 • świadczysz i dostarczasz usługi cyfrowe odpłatnie,
 • usługi są dostarczane z Wielkiej Brytanii do prywatnych konsumentów w państwie członkowskim UE (VAT MOSS dotyczy tych przedsiębiorców, którzy realizują sprzedaż wewnątrz UE, ale poza granice kraju, w którym mają zarejestrowaną spółkę/działalność),
 • Twoi klienci z UE nie są firmami zarejestrowanymi do VAT (a zatem chodzi nie tylko o osoby indywidualne, ale również firmy bądź instytucje niezarejestrowane do VAT),
 • sprzedajesz usługi cyfrowe za pośrednictwem własnej strony lub platformy, a nie za pośrednictwem innej firmy (np. niewłasnej platformy).

VAT MOSS dotyczy wyłącznie usług cyfrowych, świadczonych odpłatnie w obrębie UE na rzecz osób indywidualnych lub podmiotów niezarejestrowanych do VAT.

 

Usługi cyfrowe

Usługi cyfrowe obejmują trzy grupy usług: elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze.

Usługi świadczone drogą elektroniczną (e-usługi)

Do usług świadczonych drogą elektroniczną należą:

 • dostarczanie obrazów lub tekstu, takich jak zdjęcia, wygaszacze ekranu, e-booki i inne dokumenty cyfrowe, na przykład pliki PDF,
 • dostawy muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i gier hazardowych oraz programów na żądanie,
 • czasopisma online,
 • dostawa stron internetowych lub usługi hostingowe,
 • dostawy oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania,
 • sprzedaż przestrzeni reklamowej na stronie internetowej. 

Usługi świadczone drogą elektroniczną to e-usługi, które są dostarczane automatycznie (bez udziału czynnika ludzkiego) przez Internet lub sieć elektroniczną, w których interwencja człowieka jest minimalna lub nie istnieje.

 

Przykład:

Konsument klika przycisk „Kup teraz” na stronie internetowej i w dalszej kolejności automatycznie jest pobierana dana treść na urządzenie konsumenta lub konsument otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą zakupioną treść.

 

UWAGA: Gdy sprzedaż treści cyfrowych jest zasadniczo automatyczna, ale tylko w niewielkim stopniu występuje czynnik ludzki, to mimo wszystko jest ona objęta nowymi regułami VAT.

 

Oto kilka przykładowych sytuacji:

Usługi świadczone drogą elektroniczną (e-usługi), a VAT MOSS

 

Usługi nadawcze radiowe i telewizyjne

 • dostarczanie treści audio i audiowizualnych do jednoczesnego słuchania lub oglądania przez ogół społeczeństwa na podstawie harmonogramu programu przez osobę, która ponosi odpowiedzialność redakcyjną,
 • transmitowanie na żywo przez Internet, jeśli jest nadawane w tym samym czasie, co transmisja radiowa lub telewizyjna.

Usługi telekomunikacyjne, czyli transmisja sygnałów dowolnej natury:

 • usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej do transmisji i przełączania głosu, danych i wideo, w tym usługi telefoniczne ze składnikiem obrazu, zwane również usługami wideofonowymi,
 • usługi telefoniczne świadczone przez Internet, w tym Voice over Internet Protocol (VoIP),
 • poczta głosowa, połączenie oczekujące, przekazywanie połączeń, identyfikacja rozmówcy, połączenia trójstronne i inne usługi zarządzania połączeniami,
 • usługi przywoławcze,
 • dostęp do Internetu.

Pamiętaj, że korzystanie z Internetu lub niektórych elektronicznych środków komunikacji w celu komunikacji lub ułatwienia handlu nie zawsze oznacza, że Twoja firma dostarcza usługi cyfrowe.

 

System MOSS w praktyce

Jeżeli sam lub wraz ze swoim księgowym określicie, że zmiany w przepisach VAT dotyczą Twojej firmy, to co oznacza to dla Ciebie w praktyce?

Znowelizowane zasady rozliczania e-usług nakładają na sprzedającego obowiązek naliczania do każdej sprzedaży stawki podatku VAT obowiązującej w kraju kupującego.

Przykład 1:

Sprzedajesz plik mp3 osobie fizycznej mieszkającej w Niemczech – wówczas musisz do ceny sprzedaży doliczyć VAT obowiązujący dla tej danej usługi w Niemczech.

Przykład 2:

Sprzedajesz usługę hostingową polskiej firmie nieposiadającej numeru VAT/NIP – do ceny sprzedaży musisz doliczyć stawkę podatku VAT obowiązującą dla tej danej usługi w Polsce.

VAT naliczasz tylko dla sprzedaży realizowanych do innych krajów UE, na rzecz osób indywidualnych oraz firm niebędących płatnikami podatku VAT. Wyjątkiem są tu odbiorcy w kraju, w którym masz zarejestrowana spółkę (dla brytyjskiej spółki ltd będzie to UK).

Dla sprzedaży realizowanej na rzecz firm będących płatnikami podatku VAT oraz dla całej sprzedaży realizowanej na rzecz kupujących z kraju, w którym masz zarejestrowaną spółkę (czyli UK) stawki podatku VAT nie naliczasz w ogóle. W praktyce może więc być tak, że część sprzedaży dokumentujesz fakturami/rachunkami nie VAT, a część dokumentujesz fakturami VAT.

A co w sytuacji, kiedy Twoja spółka jest już zarejestrowana do VAT UK? Wówczas dla każdej sprzedaży objętej systemem VAT MOSS stosujesz stawkę VAT obowiązującą w kraju kupującego, a dla pozostałej sprzedaży należy zastosować brytyjską stawkę podatku VAT.

 

Jak określić kraj, w którym znajduje się klient?

Zasada co najmniej dwóch informacji potwierdzających

Aby naliczyć odpowiednią stawkę podatku VAT, masz obowiązek określić, z którego kraju pochodzi odbiorca usługi cyfrowej. Jako dostawca usług cyfrowych musisz uzyskać i przechowywać co najmniej dwa dowody na to, z jakiego kraju pochodzi konsument. Przez urzędy akceptowane są następujące informacje:

 • dane adresowe kupującego,
 • numer IP urządzenia używanego przez klienta,
 • dane bankowe,
 • kraj, w którym zarejestrowana jest karta SIM używana przez klienta (np. jeżeli składając zamówienie podaje numer telefonu komórkowego),
 • lokalizacja stałej linii telefonicznej klienta, za której pośrednictwem świadczona jest usługa.

Proces składania zamówienia usługi powinien być zaplanowany i realizowany w taki sposób, aby klient jeszcze przed otrzymaniem zamówienia dostarczył co najmniej dwie z w.w. informacji.

 

Zasada domniemania

W niektórych sytuacjach możesz domniemywać miejsce, w którym dostawa usługi ma podlegać opodatkowaniu.

Tam, gdzie zasada domniemania ma zastosowanie, nie musisz udowadniać, w którym kraju znajduje się konsument usługi cyfrowej. To z kolei oznacza, że ​​jeśli zakup usług cyfrowych odbywa się w jeden z przedstawionych poniżej sposobów, jako dostawca usługi nie musisz uzyskiwać żadnych dodatkowych dowodów potwierdzających, w którym państwie członkowskim VAT jest należny:

 • przez budkę telefoniczną, Wi-Fi, kafejkę internetową, restaurację lub hol hotelowy – VAT będzie należny w państwie członkowskim, w którym faktycznie znajdują się te miejsca, więc jeśli niemiecki turysta zadzwoni ze skrzynki telefonicznej we Francji, VAT będzie należny we Francji),
 • w transporcie podróżującym między różnymi krajami UE – VAT będzie należny w państwie, z którego nastąpił start podróży; np., jeśli operator promu płynącego z Francji do Anglii zapewnia punkt dostępowy Wi-Fi na pokładzie statku, który jest dostępny dla pasażerów za opłatą, to VAT będzie należny w państwie, z którego nastąpił start podróży, czyli we Francji i nie zależy od miejsca zamieszkania pasażera czy też miejsca docelowego podróży.
 • za pośrednictwem telefonu stacjonarnego konsumenta – VAT jest należny w kraju, w którym znajduje się telefon stacjonarny kupującego,
 • za pośrednictwem telefonu komórkowego – VAT jest należny w kraju, w którym zarejestrowana jest karta SIM, z której korzysta kupujący; a zatem, jeśli francuski mieszkaniec pobierze aplikację na swój smartfon podczas urlopu we Włoszech, podatek VAT będzie należny we Francji,
 • w kraju członkowskim, w którym określono kod pocztowy, pod jakim znajduje się dekoder lub kod, pod jaki została wysłana karta aktywacyjna do urządzenia. Przykładowo, jeśli mieszkaniec Wielkiej Brytanii ma system telewizji satelitarnej w hiszpańskim domu wakacyjnym, VAT będzie należny w Hiszpanii.

 

Rejestracja i rozliczanie VAT dla usług cyfrowych

Dzięki systemowi VAT MOSS nie musisz martwić się o rejestrację do VAT w każdym z krajów UE, do którego sprzedajesz zautomatyzowane usługi cyfrowe. VAT zgłaszasz (w zasadzie zajmuje się tym Twój księgowy) i płacisz do jednej instytucji w UK – HMRC. W dalszej kolejności brytyjski urząd przekazuje wszystkie informacje i płatności do urzędów skarbowych w poszczególnych krajach.

W systemie VAT MOSS musisz zarejestrować się najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce pierwsza sprzedaż.

 

Przykład:

Jeśli Twoja pierwsza sprzedaż usług cyfrowych nastąpiła 8 stycznia, do systemu VAT MOSS musisz się zarejestrować do 10 lutego. Data rejestracji do VAT MOSS zostanie uznana za 8 stycznia, czyli data pierwszej sprzedaży.

 

VAT MOSS jest rozliczany kwartalnie. Terminy płatności podatku dla poszczególnych kwartałów są następujące:

 • I kwartał (01 stycznia – 31 marca) – termin zapłaty podatku mija 20 kwietnia,
 • II kwartał (01 kwietnia – 30 czerwca) – termin zapłaty podatku mija 20 lipca,
 • III kwartał (01 lipca – 30 września) – termin zapłaty podatku mija 20 października,
 • IV kwartał (01 października – 31 grudnia) – termin zapłaty podatku mija 20 stycznia.

Rejestracja w systemie VAT MOSS nie jest koniecznością, ale wygodną alternatywą dla obowiązku rejestracji do VAT w każdym kraju UE, w którym świadczysz na rzecz osób indywidualnych bądź firm nieposiadających numeru VAT usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze. Jeżeli masz pytania związane nowelizacją przepisów VAT bądź systemem VAT MOSS skontaktuj się z nami i umów na konsultację. Chętnie Ci pomożemy.

close

Prowadzisz spółkę Ltd?

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzić na podatku.

 • angle-double-right
  Poznaj 23 najważniejsze koszty uzyskania przychodu w spółce ltd.
 • angle-double-right
  Ponad 30 stron niezwykle wartościowej wiedzy!
 • angle-double-right
  Otrzymuj również praktyczne porady, artykuły i najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia spółki ltd.

Wypenij formularz i pobierz Poradnik