fbpx

VAT w UK dla biznesów eCommerce (w tym Amazon, eBay, Shopify, WooCommerce)

utworzone przez Amazon FBA, eCommerce, Podatki

Jeżeli zajmujesz się sprzedażą eCommerce w UK, czy to przez swoje kanały sprzedaży, czy przez marketplace typu Amazon, eBay czy Etsy, regulacje VAT wprowadzone w roku 2021 mogą Cię dotyczyć. Bez względu na to, czy prowadzisz firmę brytyjską, czy zarejestrowaną poza UK np. w USA, Polsce czy innych krajach EU.

Jeżeli wysyłasz towary bezpośrednio do klientów w UK, z magazynów zlokalizowanych poza UK lub przesyłasz towary do magazynu w UK w celu ich do dalszej odsprzedaży, zmienione zasady VAT z pewnością będą miały wpływ na funkcjonowanie Twojego biznesu.

I o ile wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2021 pokrywa się z zakończeniem okresu przejściowego związanego z Brexitem, to dotyczą one również towarów wysyłanych do UK z krajów innych niż UE.

Przykładowo:

Jeżeli importujesz czy nawet tylko dropshipujesz towary z Chin, czy US, również musisz mieć na uwadze wprowadzone zmiany. Nawet jeżeli niektóre zmiany związane z Brexitem i handlem pomiędzy UK a UE nie doszły do skutku.

Zmiany w przepisach VAT w UK mają na celu pomoc brytyjskim biznesom poszkodowanym przez konkurencję korzystającą z wolnych od VAT importów. Mają również pomóc w efektywniejszym pobieraniu podatku VAT od zagranicznych biznesów unikających płacenia podatku VAT od produktów znajdujący się w UK w momencie sprzedaży.

Zmiany dotyczą procedur importowych, sposobu naliczania VAT, obowiązków Amazona i innych marketplaceów, rozliczeń, dokumentacji, likwidacji niektórych limitów, i kilku innych nie mniej istotnych zagadnień….

Niestety jak to zwykle bywa z VAT wszelkie zmiany w i tak skomplikowanych regulacjach są często niełatwe do interpretacji.

 

Jak najłatwiej to wszystko zrozumieć i dopasować do swojego biznesu eCommerce?

Na szczęście jak zawsze w naszych poradnikach naświetlimy Ci całą sytuację związaną ze zmianami w VAT w UK, jak również jej potencjalny wpływ na Twój biznes eCommerce w sposób możliwie przystępny dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

Żeby pomóc Ci zatem dobrze to zrozumieć, porozmawiamy na początek ogólnie o tym, jakie zmiany będą wprowadzane, a następnie omówimy szczegółowo dwa główne obszary, których zmiany dotyczą:

 • Towarów sprzedawanych do klientów indywidualnych i biznesowych w UK, które w momencie sprzedaży znajdują się poza terenem UK, a ich dostarczenie jest związane z wysłaniem tych towarów do UK (w tym dropshipping).
 • Towarów sprzedawanych do klientów indywidualnych i biznesowych w UK, które w momencie sprzedaży znajdują się w UK, i sprzedawanych przez marketplace typu Amazon, eBay, Etsy (w tym dropshipping). Ten obszar dotyczy tylko biznesów spoza UK.

W tych dwóch obszarach rozważymy 2 modele biznesowe eCommerce. Pozwoli Ci to spojrzeć na całą sytuację od strony praktycznej, co dla Ciebie jako przedsiębiorcy jest najistotniejsze:

 • Jednym z modeli będzie biznes, w którym sprzedajesz towary przez swój własny sklep online (Magento, WooCommerce itp.) lub platformę typu Shopify, zapewniającą Ci gotowe rozwiązanie / sklep do sprzedaży Twoich produktów online.
 • Drugim modelem będzie biznes, w którym sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay, Etsy itp.

Oczywiście może zaistnieć sytuacja, w której sprzedajesz zarówno przez swój własny sklep, jak i przez marketplace. Wtedy oba obszary będą miały dla Ciebie zastosowanie.

Natomiast jeżeli sprzedajesz przykładowo jedynie przez Amazon, to warto również przeanalizować przepisy związane z drugim obszarem, jeżeli chciałbyś zacząć sprzedawać np. przez Shopify czy własny sklep Woocommerce.

 

Pokrótce czego dotyczą zmiany w VAT w UK
od 1 stycznia 2021

 

Towary nie przekraczające £135

Towary importowane do UK do klientów indywidualnych (B2C) w kwocie nie przekraczającej £135 będą podlegały naliczeniu podatku VAT nie na granicy, ale w punkcie sprzedaży, czyli np. w Twoim sklepie lub na marketplace. Można powiedzieć, że w takiej sytuacji należny będzie nie VAT od importu, a VAT od sprzedaży towaru w UK.

Transakcje pomiędzy biznesami (B2B) również będą objęte regulacjami dotyczącymi limitów wartości towaru nie przekraczającej £135. Oczywiście, jeżeli Twój kontrahent będzie zarejestrowany do VAT w UK, to obowiązek rozliczeniowy VAT zostanie przerzucony na klienta na zasadach ‘reverse charge’ (odwrotne obciążenie).

 

Likwidacja zwolnienia z VAT dla produktów o niskiej wartości

Tym samym zostanie zlikwidowane zwolnienie z VAT, które obowiązywało dla produktów o wartości £15 lub mniej.

 

Sprzedaż przez maretplacey typu Amazon, eBay, Etsy

Marketplacey zwane w przepisach VAT Online Market Place (OMP) będą zobowiązane do przejęcia niektórych obowiązków związanych z VAT od swoich sprzedawców. Trochę na podobnych zasadach jak działa prawo Marketplace Facilitator w USA.

Oczywiście przy sprzedaży przez własny sklep wszystkie obowiązki VAT są na Twojej głowie.

 

Akcyza

Zmiany nie dotyczą produktów akcyzowych, jak również transakcji pomiędzy osobami prywatnymi.

 

Deklaracje importowe

Jeżeli wartość Twojej przesyłki  nie będzie przekraczała £135, VAT nie będzie płacony na granicy. Nie znaczy to jednak, że deklaracje nie muszą być składane. Muszą, choć niektóre procesy będą realizowane zbiorczo i zostaną uproszczone.

 

Odroczone rozliczenie VAT

Jeżeli prowadzisz brytyjski biznes zarejestrowany do VAT, nie będziesz musiał płacić VATu przy imporcie na granicy, ale odroczyć jego płatność i rozliczyć go podczas składania kwartalnej deklaracji VAT, a tym samym odzyskać/zmniejszyć VAT do zapłaty w związku ze zrealizowaną sprzedażą.

 

Zniesienie limitu distance selling threshold

Jeżeli prowadzisz biznes eCommerce założony poza UK (polska spółka zoo, JDG, niemiecka GMBH), to wysyłając towary do klientów w UK z magazynów znajdujących się poza UK (np. z Niemiec i z Polski), nie możesz korzystać już z limitu sprzedaży wysyłkowej (£75,000).

Jeżeli realizujesz wysyłki nie przekraczające £135, powinieneś od razu zarejestrować się do VAT w UK, a w przypadku przesyłek jedynie o wyższych wartościach rozważyć rejestrację w celu możliwości odliczenia VAT płaconego na granicy przy imporcie do UK.

 

 

Towary, które znajdują się poza UK
w momencie, kiedy sprzedajesz je klientowi z UK

 

Wszystkie Twoje towary znajdujące się poza UK w momencie sprzedaży ich klientowi, których faktyczna wartość jest wyższa niż £135, będą podlegały standardowym procedurom importowym. Dla produktów importowanych z EU procedury będą takie same jak dotychczas dla produktów importowany z krajów innych niż EU.

Dla produktów, których wartość jest niższa lub równa £135, nie będziesz musiał dokonywać żadnych opłat na granicy, ale…

będziesz musiał naliczać brytyjską stawkę podatku VAT przy sprzedaży tego produktu swojemu klientowi w UK. Tym samy obowiązek VAT zostaje przesunięty z importu czy dostawy klientowi na punkt sprzedaży.

To, w jaki dokładnie sposób liczony jest limit £135, co się w nim zawiera, a co jest z niego wyłączone, przeczytasz w dalszej części poradnika.

Pamiętaj, że to czy klient jest z UK, czy nie, nie jest określane na podstawie tego, czy ma obywatelstwo, adres rozliczeniowy czy sam adres zamieszkania w UK, ale na podstawie tego, pod jaki adres wysyłasz towar.

Przykładowo:

 • Klient może być rezydentem UK, ale tymczasowo przebywać w Niemczech w delegacji i zamówić towar na adres w Niemczech.
 • Klient może być rezydentem UK, ale zamówić towar dla swojej ciotki mieszkającej w Polsce na jej adres w PL.
 • Klient może przebywać na wakacjach w Hiszpanii i zamówić towar do swojego domu wakacyjnego w Hiszpanii, podając swój brytyjski adres jako rozliczeniowy (billing address).

W powyższych sytuacjach dostawa nie jest do klienta w UK.

Tylko w przypadku, jeżeli towar jest wysyłany na adres znajdujący się w UK, możesz uznać, że jest to dostawa dla klienta w UK i obowiązują Cię opisywane zasady VAT w UK.

Zasady mają zastosowanie, jeżeli dostarczasz towar spoza UK, bez względu na to, czy wysyłkę realizujesz z Twojego magazynu, czy może realizujesz dropshipping bezpośrednio od producenta, czy firmy fulfilmentowej (w tym Amazon FBA).

Przykładowo:

Prowadzisz polską spółkę zoo i dropshipujesz przesyłki o wartości nie przekraczającej £135 do UK bezpośrednio od dostawców i ich magazynów we Francji, USA i Chin do klientów w UK. Powinieneś zarejestrować się do VAT w UK i stosować opisane w tym poradniku zasady.

 

Własny sklep

Jeżeli sprzedajesz klientowi z UK towar o wartości nie przekraczającej £135 przez swój własny sklep np. Shopify, Woocommerce, to będzie to uznawane za transakcję mająca miejsce w UK pomiędzy Tobą a klientem, a tym samym podlegająca VAT w UK. W takiej sytuacji Ty jesteś odpowiedzialny za naliczenie i odprowadzenie VAT.

 

Marketplace

Jeżeli sprzedajesz klientowi z UK towar o wartości nie przekraczającej £135 przez Online Market Place taki jak Amazon czy eBay, to w takiej sytuacji jest to również transakcja mająca miejsce w UK i podlegająca obowiązkowi VAT w UK. Jednak w tym przypadku za pobranie i odprowadzenie VAT odpowiedzialny jest marketplace. Nie znaczy to jednak, że Ty nie będziesz miał obowiązku sprawozdawczego.

Miej na uwadze, że w obu powyższych przypadkach wartość £135 nie jest określana na bazie deklarowanej wartości importowej, ale na podstawie ceny, za jaką sprzedajesz towar w swoim sklepie.

Co więcej, nie ma znaczenia, w którym kraju otworzyłeś swoją firmę, jeżeli sprzedajesz bezpośrednio produkty klientom w UK (bez udziału marketplace). Jeżeli Twoje towary znajdują się w momencie sprzedaży poza UK, a ich wartość sprzedawanych towarów nie przekracza £135, to musisz zarejestrować się do VAT w UK, naliczać odpowiednią stawkę VAT do każdej sprzedaży i odprowadzać podatek do urzędu HMRC.

Jeżeli sprzedajesz do klientów w UK towar, który znajduje się w UK w momencie sprzedaży, to powinieneś być już zarejestrowany do VAT zgodnie z obowiązującymi już od długiego czasu regulacjami VAT w UE.

 

Jak dokładnie liczony jest limit £135

Aby określić, czy dla towarów znajdujących się poza UK w momencie ich sprzedaży klientowi z UK jesteś zobowiązany naliczyć VAT UK, musisz określić czy wartość przesyłki nie przekracza £135.

Aby to zrobić, powinieneś wziąć pod uwagę faktyczną wartość towarów, która liczona jest jako cena netto (bez podatku VAT), za jaka sprzedajesz produkty w sklepie, wykluczając:

 • Koszty transportu i ubezpieczenia (pod warunkiem, że są one wyszczególnione jako oddzielne pozycje na rachunku/fakturze).
 • Jakiekolwiek koszty związane z opłatami celnymi czy podatkami.

UWAGA: liczą się ceny netto sprzedanych produktów (VAT exclusive / bez VAT) w Twoim sklepie, a nie wartość zazwyczaj deklarowana przy wysyłce / imporcie do UK na potrzeby procedur celnych.

Powinieneś upewnić się, czy produkt będzie wysyłany pojedynczo, czy będzie może częścią większej przesyłki, która będzie zawierała również inne produkty, tym samym zwiększając wartość przesyłki.

Jeśli produkt będzie wysyłany z innymi towarami, to wtedy należy określić faktyczną wartość wszystkich produktów w przesyłce. Jeśli będzie ona wyższa niż £135, to będzie miał zastosowanie VAT przy imporcie i nie będziesz naliczał go w swoim sklepie.

Innymi słowy, jeżeli będziesz realizował zamówienia, których wartość nie będzie przekraczała £135, powinieneś wcześniej zarejestrować się do VAT w UK i naliczać go dla każdej transakcji gdzie będzie on należny.

Miej jednak na uwadze, że pomimo iż dla towarów / zamówień nie przekraczających £135, zarówno opłaty celne, jak i VAT na granicy nie będą naliczane, to towar i tak będzie musiał przejść standardową odprawę celną, a deklaracje importowe będą i tak wymagane.

 

Kiedy i jak naliczany jest VAT dla towarów wysyłanych do klientów w UK, z magazynów spoza UK

Skoro wiemy już, jak dokładnie liczony jest limit £135, przeanalizujmy kilka przykładów praktycznych, kiedy i jak dokładnie będzie naliczany VAT. Kiedy będziesz naliczał go w sklepie, a kiedy będzie płatny jako VAT importowy na granicy.

Przeanalizujmy to w rozróżnieniu na sprzedaż klientom indywidualnym (B2C), jak i klientom biznesowym (B2B). To czy sprzedajesz przez własny sklep, czy marketplace ma znaczenie, więc te przypadki również musimy uwzględnić w naszych przykładach.

 

Sprzedaż klientom indywidualnym (B2C – Business to Customer)

 

PRZYKŁAD 1:

 • Klientowi indywidualnemu z UK sprzedajesz słuchawki bluetooth za £90.
 • Towar jest wysyłany do klienta na adres w UK z magazynu producenta w Chinach.
 • Koszty transportu wyszczególniłeś na fakturze jako oddzielną pozycję w wysokości £35.
 • Produkt jest wysyłany w paczce indywidualnie.
 • Wartość zamówienia to £125 (£90+£35). Ale ponieważ wyszczególniłeś koszty transportu na fakturze jako oddzielną pozycję, faktyczna wartość towaru to £90, co jest mniejsze niż limit £135.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Powinieneś zatem w sklepie w kasie (checkout) naliczyć brytyjską stawkę podatku VAT, a na granicy towar nie będzie podlegał dodatkowym opłatom i VAT od importu.
 • Twój księgowy w UK rozlicza VAT na Twojej deklaracji VAT w UK.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon czy eBay to:

 • Marketplace powinien w kasie (checkout) naliczyć brytyjską stawkę podatku VAT, a na granicy towar nie będzie podlegał dodatkowym opłatom i VAT od importu.

UWAGA: każdy marketplace może inaczej traktować VAT na checkoucie. Przykładowo Amazon nie nalicza podatku VAT, a raczej przedstawia jego wartość w cenie produktu. Dla produktu wystawionego przez Ciebie w cenie £24 Amazon na checkoucie przedstawi klientowi podsumowanie w postaci: £20 (cena produktu) + £4 ( 20% VAT UK).

Jednak do obliczania faktycznej wartości zamówienia Amazon powinien brać pod uwagę kwotę netto £20 (vat exclusive) z podanej przez Ciebie na listingu kwoty brutto £24 (vat inclusive). Dlatego wystawiając produkt na Amazon, zawsze podawaj kwotę brutto (z VAT / VAT inclusive).

 • Marketplace odprowadza VAT do HMRC.

 

PRZYKŁAD 2:

 • Klientowi indywidualnemu z UK sprzedajesz, uchwyt na smarthpona do samochodu za £25 oraz słuchawki bluetooth za £90.
 • Wszystkie produkty wysyłasz do klienta na adres w UK z magazynu w Hiszpanii w jednej paczce.
 • Koszty transportu wyszczególniłeś na fakturze jako oddzielną pozycję w wysokości £35.
 • Wartość zamówienia to £150 (£90 + £25 + £35 za koszty transportu) co mogłoby oznaczać, że towar jest obciążony VATem przy imporcie na granicy, gdyż przekroczyłeś limit £135.
 • Ale w związku z tym, że koszt transport wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję na fakturze, faktyczna wartość przesyłki po odjęciu kosztów transportu to £115 (£150 – £35) co jest mniejsze niż limit £135.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Powinieneś zatem w sklepie w kasie (checkout) naliczyć brytyjską stawkę podatku VAT, a na granicy towar nie będzie podlegał dodatkowym opłatom i VAT od importu.
 • Twój księgowy w UK rozlicza VAT na Twojej deklaracji VAT w UK.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon czy eBay to:

 • Marketplace powinien w kasie (checkout) naliczyć brytyjską stawkę podatku VAT, a na granicy towar nie będzie podlegał dodatkowym opłatom i VAT od importu.
 • Marketplace odprowadza VAT do HMRC.

 

PRZYKŁAD 3:

 • Klientowi indywidualnemu z UK sprzedajesz, uchwyt na smarthpona do samochodu za £40 oraz słuchawki bluetooth za £110.
 • Wszystkie produkty są wysyłane do klienta na adres w UK z magazynu w USA w jednej paczce.
 • Koszty transportu są wliczone w cenę i nie są wyszczególnione na fakturze jako oddzielna pozycja.
 • Wartość zamówienia to £150 (£110 + £40).
 • W związku z tym, że koszt transportu wliczyłeś w cenę produktów (nie wyszczególniłeś go jako oddzielną pozycję na fakturze) nie możesz go odjąć przy swoich obliczeniach i dlatego faktyczna wartość przesyłki to £150, czyli więcej niż limit £135.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Oznacza to, że w sklepie w kasie (checkout) nie będziesz naliczał podatku VAT. Będzie on należny jako VAT importowy wraz z innymi opłatami na granicy wg obowiązujących przepisów.
 • Jeżeli importerem jest klient, opłaty celne i VAT na granicy zostaną przez niego opłacone, a Twój księgowy w UK nie wykazuje tego VATu na Twoich deklaracjach VAT w UK.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem produktu (a nie klient), to Ty będzie musiał zapłacić opłaty celne i VAT na granicy. Twój księgowy w UK rozlicza VAT importowy zapłacony przez Ciebie na granicy w deklaracji VAT w UK.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon czy eBay to:

 • Marketplace typu Amazon, czy eBay nie będzie naliczał podatku VAT. Będzie on należny jako VAT importowy wraz z innymi opłatami na granicy wg obowiązujących przepisów.
 • Jeżeli importerem jest klient, opłaty celne i VAT na granicy zostaną przez niego opłacone, a Twój księgowy w UK nie wykazuje tego VATu na Twoich deklaracjach VAT w UK.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem produktu (a nie klient), to Ty będzie musiał zapłacić opłaty celne i VAT na granicy. Twój księgowy w UK rozlicza VAT importowy zapłacony przez Ciebie na granicy w deklaracji VAT w UK.

 

Sprzedaż klientom biznesowym (B2B – Business to Business)

Przyjrzyjmy się zatem sytuacji, kiedy będziesz sprzedawał towary klientom biznesowym, a dokładniej klientom posiadającym numer VAT UK. Musisz mieć na uwadze, że zarówno marketplce, jak i Ty nie macie obowiązku określać czy klient jest klientem biznesowym, czy nie, a jedynie czy przedstawił on numer VAT.

Pamiętaj, że rozważamy sytuację, w której towary w momencie sprzedaży znajdują się poza granicami UK.

Jeżeli klient przedstawił swój brytyjski numer VAT, a wartość sprzedanych towarów nie przekracza £135, to obowiązki związane z rozliczeniem VAT są przeniesione na klienta, którego będzie obowiązywała procedura reverse charge (odwrotne obciążenie).

Jeśli chcesz sprawdzić numer VAT UK w brytyjskim rejestrze możesz zrobić to na stronie HMRC >>

W zależności od tego, czy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon, eBay czy Twój własny sklep (np. Shopify), to albo marketplace, albo Ty, będziecie musieli wystawić klientowi invoice (faturę) z informacją, że jest on zobowiązany do rozliczenia VAT we własnym zakresie. Np.: reverse charge: customer to account for VAT to HMRC.

Nie znaczy to, że klient będzie fizycznie płacił VAT. Księgowo jest to w uproszczeniu operacja naliczenia i odliczenia odpowiednich wartości VATu na deklaracjach.

Przeanalizujmy zatem nasze wcześniejsze trzy przykłady, ale tym razem pod kątem sprzedaży klientom, którzy posiadają aktywny numer VAT w UK (B2B) i podali go podczas dokonywania zakupu.

 

PRZYKŁAD 1:

 • Sprzedajesz klientowi biznesowemu z UK, słuchawki bluetooth za £90.
 • Klient podał swój numer VAT w UK.
 • Towar jest wysyłany do klienta na adres w UK z magazynu producenta z Chin.
 • Koszty transportu wyszczególniłeś na fakturze jako oddzielną pozycję w wysokości £35.
 • Produkt jest wysyłany w paczce indywidualnie.
 • Wartość zamówienia to £125 (£90+£35), ale faktyczna wartość produktu to £90, co jest mniejsze niż limit £135.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • W kasie (checkout) nie naliczasz podatku VAT, a na granicy towar również nie będzie podlegał dodatkowym opłatom celnym i VAT od importu.
 • Wystawiasz klientowi invoice (fakturę VAT) za adnotacją, że to klient jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT zgodnie z procedurą reverse charge.
 • Księgowy Twojego klienta rozlicza VAT na jego deklaracji VAT w UK, a Twój księgowy uwzględnia tego typu transakcje na Twojej deklaracji VAT.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon czy eBay to:

 • W kasie (checkout) marketplace nie nalicza podatku VAT, a na granicy towar również nie będzie podlegał dodatkowym opłatom i VAT od importu.
 • Wystawiasz klientowi (fakturę VAT) z adnotacją, że to klient jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT zgodnie z procedurą reverse charge.
 • Księgowy Twojego klienta rozlicza VAT na jego deklaracji VAT w UK, a Twój księgowy uwzględnia tego typu transakcje na Twojej deklaracji VAT.

 

PRZYKŁAD 2:

 • W swoim sklepie Shopify sprzedajesz klientowi biznesowemu z UK, uchwyt na smarthpona do samochodu za £25 oraz słuchawki bluetooth za £90.
 • Klient podał swój numer VAT w UK.
 • Wszystkie produkty są wysyłane do klienta na adres w UK z magazynu w Hiszpanii w jednej paczce.
 • Koszty transportu są wyszczególnione na fakturze jako oddzielna pozycja w wysokości £35.
 • Wartość zamówienia to £150 (£90 + £25 + £35 za koszty transportu) co mogłoby oznaczać, że towar jest obciążony VATem przy imporcie na granicy.
 • Ale w związku z tym, że koszt transport wyszczególniłeś jako oddzielną pozycję na fakturze, faktyczna wartość przesyłki po odjęciu kosztów transportu to £115 (£150 – £35) co jest mniejsze niż limit £135.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • W kasie (checkout) nie naliczasz podatku VAT, a na granicy towar również nie będzie podlegał dodatkowym opłatom celnym i VAT od importu.
 • Wystawiasz klientowi invoice (fakturę VAT) z adnotacją, że to klient jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT zgodnie z procedurą reverse charge.
 • Księgowy Twojego klienta rozlicza VAT na jego deklaracji VAT w UK, a Twój księgowy uwzględnia tego typu transakcje na Twojej deklaracji VAT.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon czy eBay to:

 • W kasie (checkout) marketplace nie nalicza podatku VAT, a na granicy towar również nie będzie podlegał dodatkowym opłatom i VAT od importu.
 • Wystawiasz klientowi (fakturę VAT) z adnotacją, że to klient jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT, zgodnie z procedurą reverse charge
 • Księgowy Twojego klienta rozlicza VAT na jego deklaracji VAT w UK, a Twój księgowy uwzględnia tego typu transakcje na Twojej deklaracji VAT.

 

PRZYKŁAD 3:

 • Klientowi biznesowemu z UK sprzedajesz uchwyt na smarthpona do samochodu za £40 oraz słuchawki bluetooth za £110.
 • Wszystkie produkty są wysyłane do klienta na adres w UK z magazynu w USA w jednej paczce.
 • Koszty transportu są wliczone w cenę i nie są wyszczególnione na fakturze jako oddzielna pozycja.
 • Wartość zamówienia to £150 (£110 + £40).
 • W związku z tym, że koszt transportu jest wliczony w cenę, nie możesz go odjąć przy obliczeniach i dlatego faktyczna wartość przesyłki to £150, czyli więcej niż limit £135.

Kiedy sprzedajesz przez własny sklep:

 • Oznacza to, że w sklepie w kasie (checkout) nie będziesz naliczał podatku VAT. Będzie on należny jako VAT importowy wraz z innymi opłatami na granicy wg obowiązujących przepisów.
 • Jeżeli importerem jest klient, opłaty celne i VAT na granicy zostaną przez niego opłacone, a księgowy klienta w UK wykazuje VAT na jego deklaracjach VAT w UK.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem produktu (a nie klient), to Ty będzie musiał zapłacić opłaty celne i VAT na granicy. Twój księgowy w UK rozlicza VAT importowy zapłacony przez Ciebie na granicy w deklaracji VAT w UK.

Kiedy sprzedajesz przez marketplace typu Amazon czy eBay to:

 • Marketplace typu Amazon, czy eBay nie będzie naliczał podatku VAT. Będzie on należny jako VAT importowy wraz z innymi opłatami na granicy wg obowiązujących przepisów.
 • Jeżeli importerem jest klient, opłaty celne i VAT na granicy zostaną przez niego opłacone, a księgowy klienta w UK wykazuje VAT na jego deklaracjach VAT w UK.
 • Jeżeli Ty jesteś importerem produktu (a nie klient), to Ty będzie musiał zapłacić opłaty celne i VAT na granicy. Twój księgowy w UK rozlicza VAT importowy zapłacony przez Ciebie na granicy w deklaracji VAT w UK.

Jeżeli klient nie poda Ci numeru VAT w UK, to automatycznie sprzedaż powinieneś traktować jako sprzedaż klientowi indywidualnemu (nieposiadającemu numeru VAT w UK), czyli Business to Customer (B2C).

 

Wyjątki

Istnieje kilka wyjątków, dla których zasady związane z towarami o wartości nie przekraczającej £135 nie będą Cię obowiązywały:

 • Realizujesz przesyłki niekomercyjne takie jak prezenty / podarunki (gift) o wartości niższej niż £39.

UWAGA: jeżeli zajmujesz się dropshippingiem, a Twój producent np. z Chin zaniża cenę lub oznacza przesyłkę jako gift o wartości nie przekraczającej £39, to nie znaczy, że jest to gift. Jako gift można określić podarunek, który kupiłes prywatnie np. w Niemczech i wysyłasz osobiście do swojego wujka w UK. Produkty, które sprzedajesz w sklepie, należą do przesyłek komercyjnych, a więc podlegają standardowym zasadom VAT i nie należą do wyjątków.

 • Sprzedajesz produkty objęte akcyzą.
 • Realizujesz przesyłki z Jersey i Guernsey, które objęte są schematem Import VAT Accounting Scheme.

I to najważniejsze zmiany dotyczące VAT dla towarów / przesyłek wysyłanych bezpośrednio do klientów w UK, z magazynów spoza Wielkiej Brytanii. Przejdźmy zatem do omówienia sytuacji, w której towary znajdują się już w UK w momencie sprzedaży.

Ale zanim wskoczymy w ten obszar, mała nieinwazyjna autopromocja 😉

Jeżeli sprzedajesz w UK i potrzebujesz dokonać rejestracji do VAT w UK, skontaktuj się z nami >>

W ATB Consulting pomagamy zarówno brytyjskim firmom, jak i biznesom spoza UK w rzetelnej rejestracji do VAT w UK. Występujemy jako agent rejestracyjny i nie zostawiamy klientów na lodzie w razie dodatkowych pytań ze strony HMRC.

Wbrew pozorom, rejestracja do VAT w UK może być kłopotliwa, jeżeli nie posiadasz wiedzy i doświadczenia. Dlatego błędy oraz zbędne opóźnienia są częste. Ostatnio biznesy rejestrowane są w ciągu 1-3 tygodni, ale w skrajnych przypadkach może to potrwać nawet do 10 tygodni.

Nie ryzykuj zbędnych opóźnień, czy potencjalnych problemów w przyszłości. Skontaktuj się z nami,
pomożemy sprawnie zarejestrować Twoją firmę do VAT w UK >>

 

 

Towary, które znajdują się w UK
w momencie, kiedy sprzedajesz je klientowi z UK
przez marketplace typu Amazon, eBay, Etsy etc.
(tylko biznesy spoza UK)

 

Regulacje, które tu przeanalizujemy, dotyczą towarów / zamówień o dowolnej wartości w następującej sytuacji:

 • Jesteś sprzedawcą spoza UK (np. prowadzisz irlandzką limited, polską JDG, sp. zoo, amerykańską llc etc.)
  Przepisy nie dotyczą brytyjskich biznesów eCommerce w tym brytyjskich spółek ltd czy self-employed.
 • Towar należy do Ciebie.
 • Twój towar sprzedawany jest przez Online Marketplace typu Amazon, eBay, Etsy etc.
 • W momencie sprzedaży towary znajdują się już w UK. Może to być Twój magazyn, magazyn wynajęty, magazyn firmy trzeciej czy też Amazona świadczącego usługi fulfilmnet (FBA).

UWAGA: w tej sytuacji omawiane wcześniej limity £135 nie mają już zastosowania.

Wszystkie towary, które importujesz do UK do dalszej odsprzedaży (czyli np. wysyłane do magazynu Amazon FBA lub innej firmy), podlegają standardowym procedurom i opłatom celnym na granicy. VAT od importu również płacisz na granicy.

Każdy sprzedawany przez Ciebie produkt podlega standardowym preturom, tak jak obowiązywało to do końca 2020 roku, z tym że obowiązek naliczenia i odprowadzenia VAT przy sprzedaży, jest przeniesiony na marketplace typu Amazon czy eBay, a tym samym Ty nie jesteś już dostawcą towarów do klienta indywidualnego.

Oznacza to, że to nie Ty fizycznie odprowadzasz VAT do HMRC, a ma obowiązek robić to marketplace typ Amazon czy eBay, który formalnie od 1 stycznia 2021 jest uznawany za dostawcę towarów do klienta indywidualnego.

Działa to trochę na podobnej zasadzie jak marketplace facilitator dla podatku sales tax w USA.

W momencie sprzedaży towaru klientowi w UK Ty realizujesz dostawę towaru marketplaceowi (np. Amazonowi) ze stawką VAT 0 (tak zwany zero-rated supply).

Niemniej będziesz miał możliwości zarejestrowania się do VAT w UK i odzyskania zapłaconego przy imporcie VAT na standardowych zasadach. Jeżeli zarejestrujesz się do VAT w UK, będziesz standardowo musiał składać kwartalne deklaracje VAT, wykazując swoją sprzedaż. Nie oznacza to jednak, że będziesz odpowiedzialny za deklarowanie VATu związanego ze sprzedażą przez marketplace typu Amazon czy eBay.

Odpowiedzialność marketplace za VAT w UK nie dotyczy sprzedaży, które są realizowane do klientów biznesowych, którzy podali swój numer VAT.

W takiej sytuacji Ty jesteś dostawcą towarów, a Tym samym odpowiedzialny za naliczenie i rozliczenie VAT w HMRC na standardowych zasadach. Nie możesz stosować procedury reverse charge (jak w przypadku towarów wysyłanych spoza UK) i powinieneś naliczać obowiązująca aktualnie stawkę VAT w UK.

Oczywiście marketplace typu Amazon czy eBay musi poinformować Cię, jeśli dla danej sprzedaży klient podał numer VAT i przesłać Ci go, abyś mógł prawidłowo wystawić fakturę i później rozliczyć VAT na swojej deklaracji. Ewentualnie marketplace może automatycznie wygenerować taką fakturę w Twoim imieniu i z danymi Twojej firmy. Np. Amazon umożliwa zapisanie się do programu Amazon VAT calculation service.

Naturalnie, jeżeli klient nie poda numeru VAT, to transakcja będzie traktowana jak do klienta indywidualnego i marketplace jest odpowiedzialny za VAT.

Jeżeli sprzedajesz przez swój własny sklep np. Shopihy, Woocommerce czy Magento, sposób naliczania VAT dla produktów znajdujących się w UK, pozostaje bez zmian.

Przejdźmy zatem do praktycznych przykładów, w jaki sposób nowe zasady wpłyną na Twoją sprzedaż przez marketplace typu Amazon czy eBay:

 

PRZYKŁAD 1 (B2C):

 • Wystawiłeś na marketplace np. na amazon.co.uk słuchawki bluetooth za £120.
 • Towar w momencie sprzedaży znajduje się w UK.
 • Kupujący jest klientem indywidualnym (nie podał numeru VAT) i podał adres dostawy w UK.
 • Ty realizujesz dostawę zero-rated supply (VAT 0%) dla Amazona na £100. Amazon powinien wygenerować dla Ciebie odpowiedni invoice.

UWAGA: Tutaj sytuacja może wydawać się trochę dziwna. Ponieważ pomimo iż towar wystawiłeś na listingu za £120, to Ty dostarczasz Amazonowi produkt za £100 netto (VAT exclusive). Jest to związane z tym, że Amazon nie nalicza podatku VAT do ceny, za jaką wystawiłeś produkt na listingu, a raczej przedstawia jego wartość w podanej przez Ciebie cenie produktu.

Dlatego, jeżeli na Amazon sprzedajesz produkt za £120, to oznacza to, że VAT jest inclusive, czyli jest zawarty w cenie produktu. Każdy marketplace może inaczej traktować VAT na checkoucie, dlatego zachowaj ostrożność.

 • W naszym przykładzie dla produktu wystawionego przez Ciebie na amazon w cenie £120, w kasie (checkout) klient zobaczy:
  £100 (cena produktu) + £20 (20% VAT UK).
 • Amazon zabiera £20 zawartego w Twojej cenie podatku VAT w celu odprowadzenia go do HMRC, a na Twoje konto przelewa £100.
 • Twój księgowy w UK rozlicza w odpowiedni sposób takie transakcje na kolejnej deklaracji VAT.

 

PRZYKŁAD 2 (B2B):

 • Wystawiłeś na marketplace np. na amazon.co.uk słuchawki bluetooth za £120.
 • Towar w momencie sprzedaży znajduje się w UK.
 • Amazon informuje Cię, że klient podał numer VAT i adres dostawy jest w UK
 • W takiej sytuacji Ty jesteś dostawcą odpowiedzialnym za udokumentowanie i rozliczenie VAT na starych zasadach.
 • W naszym przykładzie dla produktu wystawionego przez Ciebie na amazon w cenie £120, w kasie (checkout) klient zobaczy:
  £100 (cena produktu) + £20 (20% VAT UK).
 • Amazon na Twoje konto przelewa pełną kwotę £120.
 • Twój księgowy w UK rozlicza transakcje do klientów biznesowych na kolejnej deklaracji VAT, a Ty odprowadzasz £20 w HMRC (oczywiście, jeżeli posiadasz koszty kwalifikowalne z VAT UK lub płaciłeś VAT przy imporcie do UK, to VAT należny w HMRC zostanie pomniejszony).

Jeżeli sprzedaż realizujesz przez swój własny sklep (Magento, Woocommerce itp.) lub gotowe rozwiązanie typu Shopify to dla sprzedaży realizowanych dla klientów w UK, VAT naliczasz w obowiązującej stawce w UK do każdej transakcji na starych zasadach bez względu czy jest to sprzedaż B2C, czy B2B.

 

Na zakończenie
zmian w regulacjach VAT w UK

Zmiany w przepisach VAT mogą wydawać się przytłaczające, szczególnie jeżeli realizujesz sprzedaż przez różne kanały sprzedaży jednocześnie. Tym bardziej że będą obowiązywały Cię nowe procedury związane z wprowadzeniem przez UK granicy z krajami UE i sposobu jej funkcjonowania.

Towary importowane do UK z EU po 31 grudnia 2020 do dalszej odsprzedaży czy wysyłane bezpośrednio do klienta w UK spoza UK, będą podlegały standardowym procedurom celnym takim jak w przypadku towarów z innych krajów. I o ile jako firma konsultingowo-księgowa nie specjalizujemy się w procedurach celnych, to najważniejszych informacji w tym zakresie oraz linków to wartościowych informacji możesz spodziewać się w kolejnych poradnikach na naszej stronie.

Zmiany VAT będą wiązały się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami, np. dostosowania swojego sklepu do obliczania wartości zamówienia w kontekście limitu £135 i naliczania VAT, wypracowania systemów rozliczeniowych z firmą księgową, potencjalnym zwiększeniem kosztów administracyjnych i księgowych, w związku ze zwiększonym stopniem skomplikowania rozliczeń czy to sklepów, czy marketplaców.

Z doświadczenia wiemy również, że marketplacey typu Amazon czy eBay nie zawsze dostosowują się idealnie do nowych przepisów od samego początku. Mogą pojawiać się opóźnienia, błędy czy niedociągnięcia w rozliczeniach sprzedaży, zwrotów czy też naliczanych podatków w pierwszym roku.

Dlatego zawsze warto współpracować z firmą księgową posiadającą doświadczenie i specjalizującą się w rozliczeniach eCommerce i marketplaców typu Amazon czy eBay. Taka firma może być dużym wsparciem zarówno przy wdrażaniu przez Ciebie rozwiązań w Twoim sklepie czy też kontroli poprawności raportów generowanych przez marketplacy typu Amazon, czy eBay.

Z pewnością nie zalecamy korzystania z usług firm zajmujących się np. rozliczeniami Amazon na podstawie raportów poglądowych niebędących dokumentami księgowymi. Zerknij na nasz poradnik, jak wybrać firmę księgową do rozliczeń Amazon >>

W ATB Consulting pomagamy klientom w profesjonalnej obsłudze biznesów eCommerce i rozliczeniach zarówno platform sklepowych opartych o rozwiązania autorskie, open source (np. WooCommerce, Magento), gotowych rozwiązań (np. Shopify) czy też marketplace Amazon, Ebay, onBuy itp.

Obejmujemy opieką księgową i doradczą sprzedaż na rynkach USA, Kanada, jak i w krajach Europejskich. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i nigdy nie praktykujemy masowego czy taśmowego rozliczania firm. Jeśli tego rodzaju współpraca byłaby dla Ciebie interesująca, skontaktuj się z nami >>

Więcej na nasz temat i rozliczeń eCommerce znajdziesz tutaj >>